Other sectors

Certificatieschema Arbodiensten

Classroom

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Stappenplan naar certificering

Onderscheid u als arbodienst door u te laten certificeren. Bekijk hier welke stappen u kunt nemen om een gecertificeerde arbodienst te worden. DNV is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het certificeren van in- en externe arbodiensten.

Certificering volgens Certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten 

DNV is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het certificeren van in- en externe arbodiensten. Wij beogen door een pragmatische aanpak een toegevoegde waarde te bieden bij de certificatie audits. Tijdens een objectief certificatietraject motiveren wij onze klanten tot continu verbetering. Niet alleen het middel (het zorgsysteem), maar juist ook het resultaat (de dienstverlening) staat hierbij centraal.

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?
Offerte button hoeken - image

Het traject - Certificatieschema Arbodiensten

  • De nieuwe arbodienst

Nieuwe arbodiensten en arbodiensten in oprichting kunnen direct het certificatietraject ingaan met DNV als partner.

Starten met certificering volgens het Certificatieschema Arbodiensten?

Certificatieschema Arbodiensten

Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema voor Arbodiensten. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 5 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk hier het certificatieschema. 

Interpretatiedocument Certificatieschema Arbodiensten

Conform het SBCA interpretatiedocument versie 2.1 dient de organisatie aan een aantal basis eisen van de NEN 7510-1 t.a.v. informatiebeveiliging te voldoen. Heeft u een certificaat ISO 27001 of NEN 7510-1 dat onder accreditatie is afgeven? Dan kan hiermee worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Is certificatie niet beschikbaar dan zal de Certificerende Instelling DNV een specifieke beoordeling uitvoeren op 4 elementen uit de NEN 7510 norm. Deze specifieke beoordeling kan remote plaatsvinden voor of tijdens de reguliere audit en duurt normaliter een halve dag. 

Download hier het interpretatiedocument.

Download hier de overgangsregeling van het interpretatiedocument.

Wilt u meer weten over ISO 27001 of NEN 7510 certificering?

Bij DNV kunt u uw NEN 7510 of ISO 27001 audit gecombineerd met uw Arbodienst audit uit laten voeren.  Wilt u starten met het opzetten van een systeem voor informatiebeveiliging? 

Procedure Zienswijze, Bezwaar- en Beroep en klachten voor certificering Arbodiensten

Bent u helaas niet tevreden en wilt u bezwaar maken? Dat kan via deze procedure. (er opent een PDF)

Bent u niet tevreden over dienstverlening van een arbodienst, wanneer u klant of cliënt bent? Dan kunt u op deze pagina de klachtenprocedure volgen.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Stappenplan naar certificering

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: