Skip to content

Certificering CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Is de EED-richtlijn voor uw organisatie van toepassing? Ben u van plan een energie-audit EED uit te voeren? Overweeg het Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001.

Wat is certificering van CO2-reductiemanagement met ISO 14001?

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan gekoppeld worden aan het ISO 14001-certificaat. Middels dit schema zullen ISO 14001-gecertificeerde organisaties inzicht hebben in het energieverbruik en -gebruik en doelstellingen voor reductie hebben geformuleerd, en aantoonbaar maken dat zij voldoet aan de wettelijke eisen die voortvloeien uit de EED-richtlijn. Er zijn twee niveaus te onderscheiden:

  1. Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald.
  2. CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies en worden keuzes gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen uit de wetgeving zoals gesteld in de EU Energy Efficiency Directive (EED) ten aanzien van de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen.

De norm CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Bekijk hier het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001.

Hoe te beginnen met CO2-reductiemanagement met ISO 14001-certificering?

In het bedrijfsleven komt de omgang met het milieu, milieumanagement, steeds hoger op de directie-agenda. Naast de ISO 14001 is het van belang een analyse van energie verbruik en gebruik op te stellen.

Analyse energieverbruik en -gebruik

Toelichting definitie scopes (ISO 14064-1)

Scope 1 emissies (directe emissies)

Emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. 

Scope 2 (indirecte emissies)

Emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stroom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt.

Scope 3 (overige indirecte emissies)

Emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf.

De volgende stap naar certificering van CO2-reductiemanagement met ISO 14001: