Corporate governance bij DNV

Het creëren van vertrouwen in onze diensten, vaardigheden en gedrag binnen DNV is een cruciale bedrijfsdoelstelling en wordt duidelijk weerspiegeld in onze visie om ‘een vertrouwde stem te zijn om wereldwijde transformaties aan te pakken’.

DNV beschouwt goed ondernemingsbestuur als het fundament voor het vertrouwen in het bedrijf en een hoeksteen voor het bereiken van duurzaam toegevoegde waarde in het belang van klanten, medewerkers, de eigenaar en andere belanghebbenden van DNV.


Governance bij DNV

DGroup AS is voor 100% eigendom van Det Norske Veritas Holding AS (“DNV Holding”). DNV Holding is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Noorwegen en is volledig eigendom van Stiftelsen Det Norske Veritas. Stiftelsen Det Norske Veritas geeft een apart corporate governance jaarverslag uit dat beschikbaar is op www.detnorskeveritas.com.

De beheermaatschappij van de DNV-bedrijvengroep is DNV Group AS ("DNV Groep" of de "Vennootschap"), geregistreerd in Noorwegen en onderworpen aan de Noorse wet op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De Vennootschap is opgericht als de beheermaatschappij van de groep voor de DNV-bedrijvengroep ("DNV" of de "groep") in september 2013.

DNV Gedragscode

Onze gedragscode biedt het kader voor wat wij als ethisch, verantwoordelijk en duurzaam gedrag beschouwen. Het is van toepassing op iedereen die bij de zaken van DNV betrokken is, en vormt samen met ons doel, onze visie en onze waarden de basis van onze zakelijke ambitie en alle activiteiten. Onze aanpak is niet alleen om een reeks regels op te leggen, maar om een nalevingsprogramma te leveren dat het bewustzijn vergroot door de achtergrond en praktische implicaties van ethisch gedrag en naleving uit te leggen. Wij eisen dan ook van leveranciers dat ze onze Gedragscode voor leveranciers accepteren.

Related downloads

 

DNV Group AS Statutes

 

DNV Group AS Quality Policy

 

DNV Group AS Policy on Remuneration to Executive management