Het certificeringstraject

Hoe verloopt het certificeringstraject bij DNV?

Risk Based Certification®, de unieke auditmethode van DNV

Steeds meer organisaties stellen hogere eisen aan certificatie. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat het certificatieproces de organisatie een toegevoegde waarde oplevert. DNV's unieke auditmethode verhoogd de waarde van uw audit. Lees hier verder over onze unieke aanpak: Risk Based Certification en hoe onze klanten dit ervaren.

Binnen het certificeringstraject onderscheidt DNV de volgende fasen:

Offerte aanvraag
• Pre-audit / GAP analyse
• Documentatiebeoordeling
• Initiële Audit
• Uitgifte certificaat
• Periodieke audits
• Hercertificatie

Offerte aanvraag

Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij DNV voor de beoordeling van het managementsysteem. Een offerte wordt vanzelfsprekend geheel vrijblijvend verstrekt! Voor het uitbrengen van een offerte hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • De norm(en) waartegen het managementsysteem gecertificeerd moet gaan worden;
  • De structuur van de organisatie, het aantal medewerkers en het aantal locaties van de vestigingen;
  • De producten of diensten die worden geleverd.
Offerte aanvragen? -216x36

Pre-audit/ GAP Analyse

Voorafgaand aan het certificeringstraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm. Tegelijkertijd reikt de auditor uw organisatie eventuele knel- en verbeterpunten aan, waarmee u gedurende de verdere aanloop naar certificatie uw voordeel doet. Lees hier verder hoe een pre-audit/ GAP analyse werkt.

Documentatiebeoordeling

Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie.

Indien er geen proefaudit heeft plaatsgevonden, maakt u tijdens dit bezoek kennis met de auditor en andersom maakt auditor kennis met uw organisatie, de mensen en processen.

Het traject start met een beoordeling van uw (digitale) handboek op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). Daarnaast bepaalt u in overleg met de auditor de aandachtsgebieden en stelt het auditprogramma op. In het programma ziet u, welke aandachtsgebieden waar worden beoordeeld. De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.

Certificatie audit (Initiële Audit)

Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. 

Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal DNV zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.

De eindbespreking omvat een samenhangende presentatie over de aandachtsgebieden. Ook verneemt u dan of een positief advies wordt afgegeven voor certificatie. 

Uitgifte certificaat 

Na afsluiting van de initiële audit en verificatie van corrigerende maatregelen naar aanleiding van eventuele bevindingen wordt het managementsysteemcertificaat uitgereikt. Het certificaat wordt ondertekend door het management van DNV en bevat zoal de volgende informatie:

  • Het logo van DNV en certificaatnummer: naam, locatie(s), land van de gecertificeerde organisatie;
  • de van toepassing zijnde norm(en) voor het managementsysteem;
  • de geldigheidsduur (3 jaar);
  • de condities voor certificatie;
  • het betreffende accreditatie logo. 

Periodieke audits 

Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze periodieke audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden. De periodieke audits worden gebruikt om vast te stellen of eerder aangegeven verbeteringen zijn gerealiseerd en tevens de mogelijkheden tot verbeteren aangegeven. Omdat uw organisatie, systemen en processen natuurlijk niet stil staan, is het ook logisch dat de aandachtsgebieden per audit kunnen wijzigen. Deze komen immers overeen met wat voor uw organisatie op dat moment de belangrijkste aspecten zijn. 

Hercertificatie 

Tenminste twee maanden voor de vervaldatum dient een hercertificatie audit plaats te vinden om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen. Bij de hercertificatie zal de werkwijze dezelfde zijn als tijdens de initiële certificatie.

Wilt u meer weten over DNV?

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bekijk hier de brochure over DNV voor een overzicht van alle diensten.

Overstappen naar DNV

Voor organisaties die kiezen om over te stappen naar een nieuwe certificerende instelling zoals DNV, is er nog een stap extra: overname van de certificaten. Lees hier verder over de overstapsevice van DNV.

Raadpleeg onze Whitepaper 10 stappen naar certificatie om u voor te bereiden.

Download whitepapers 216x36

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen