Skip to content

Het certificeringstraject

Gecombineerde audits

Gecombineerde certificatie biedt u de mogelijkheid om uw managementsysteem in één keer tegen meerdere standaarden te laten certificeren. Daarmee bespaart u tijd, geld en energie.

Gecombineerde certificering  

Gecombineerde certificering biedt u de mogelijkheid om uw managementsysteem in één keer tegen meerdere standaarden te laten certificeren. Daarmee bespaart u tijd, geld en energie. Tegelijkertijd vergroot gecombineerde certificatie de effectiviteit van uw managementsysteem. U doet uw voordeel met kosteneffectieve audits en toegevoegde waarde.

Steeds meer organisaties kiezen voor een geïntegreerd managementsysteem waarin kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu samen komen. Veel standaarden voor managementsystemen vertonen immers onderlinge compatibiliteit. Een geïntegreerd managementsysteem biedt u overzicht en efficiency doordat u overlap voorkomt en cruciale aandachtsgebieden extra aandacht kunt geven.

Optimale certificering met DNV 

Ongeacht of u kiest voor de geïntegreerde benadering of voor parallelle managementsystemen, DNV biedt u de mogelijkheid om uw systemen te laten beoordelen en certificeren in een gecombineerde certificatieaudit. U bent daarbij verzekerd van een auditteam dat de waarde van uw geïntegreerde managementsysteem herkent. De ‘auditbelasting’ voor uw organisatie blijft tot een minimum beperkt, terwijl de cruciale aspecten van de bedrijfsvoering centraal staan. 

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 9001 en ISO 14001 zijn internationale standaarden, uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). ISO 9001 is gericht op de beheersing en kwaliteit van het gehele proces, van klantwens tot klanttevredenheid. ISO 14001 heeft als kernpunt het continu verbeteren van de milieuprestaties, rekening houdend met de geldende richtlijnen en regelgeving.

ISO 22000 

ISO 22000 is een internationaal erkende voedselveiligheidsnorm. ISO 22000 combineert eisen uit meerdere normen en zorgt voor het effectief beheersen van voedselveiligheidsrisico’s. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 9001. 

ISO 45001

ISO 45001 is de internationale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. Extern gericht is er vernieuwde aandacht voor de contextanalyse, van stakeholders en risicomanagement buiten de organisatie naar leiderschap en betrokkenheid van werknemers, kortom: effectief arbo- en vooral ook competentiemanagement. De term ‘arbo’ is overigens grotendeels vervangen door Gezond & Veilig werken (G&VW). 

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen