Skip to content

Accreditatie

Accreditatie

Het certificeringstraject

Wat is accreditatie? 

De letterlijke betekenis van accrediteren is vertrouwen geven. Het werk van de RvA is erop gericht om dit vertrouwen te ondersteunen. De RvA is een onafhankelijke raad, die de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van een conformiteit beoordelende organisatie bepaalt. Een certificatie instelling kan zich laten accrediteren om sommige certificaten en keurmerken af te mogen geven. De RvA beoordeelt of de certificatie instelling voldoet aan de speciaal daarvoor ontwikkelde internationale normen. Deze normen richten zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, procesbewaking en verbetercultuur van certificatie instellingen.

Wat zijn de voordelen van een geaccrediteerd certificaat?

Een geaccrediteerd certificaat biedt een aantal voordelen:

  • Organisaties kunnen tijd en geld besparen door het selecteren van leveranciers, die beoordeeld zijn door certificerende instellingen. Deze instellingen zijn op hun beurt geaccrediteerd door de RvA. Zo hoeven organisaties niet meer zelf de kwaliteit van deze leveranciers te beoordelen.
  • Consumenten krijgen het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten.
  • Klanten van de organisatie krijgen het vertrouwen dat de organisatie deskundig is, en onafhankelijk en onpartijdig te werk gaat. 

Wat is het verschil tussen accreditatie en certificatie?

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In deze verklaring staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Een onafhankelijke certificatie instelling toetst bijvoorbeeld of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen.

Een certificaat kan door iedereen afgegeven worden, maar het geeft meer waarde en vertrouwen aan het certificaat wanneer een certificatie instelling dit doet. Wanneer de certificatie instelling geaccrediteerd is, geeft dit ook het vertrouwen dat de certificatie instelling deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is verklaard. Kortom, een certificatie instelling beoordeelt een te certificeren organisatie.

Een accreditatie-instantie accrediteert een certificatie instelling. De certificatie instelling toont de betrouwbaarheid aan door beoordeling van het managementsysteem of producten en diensten. En de accreditatie-instantie, zoals de Raad voor Accreditatie, beoordeelt de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de certificatie instelling. Hierdoor ontstaat er een keten van vertrouwen. 

Waarom is DNV niet gecertificeerd?

DNV is niet gecertificeerd, maar geaccrediteerd. Onze organisatie is een geaccrediteerde certificatie instelling. De eisen, die aan geaccrediteerde certificatie instellingen worden gesteld, zorgen ervoor dat

BA_RvA_accreditatienummer

 de auditoren het systeem onpartijdig, onafhankelijk en vakkundig beoordelen. Hierdoor is de beoordeling betrouwbaar.

Voor elke norm moet een eigen accreditatie worden afgegeven, net zoals elke organisatie verschillende certificaten kan hebben. DNV heeft accreditaties bij verschillende accreditatieinstellingen. In Nederland is DNV geaccrediteerd door de RvA. Door de RvA geaccrediteerde organisaties staan vermeld op de website van de RvA. Hieronder vindt u onze certificaten: 

DNV is lid van NVCi

DNV is ook lid van NVCi. Dit staat voor Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen. Het NVCi is een brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. NVCi fungeert als collectieve gesprekspartner voor de diverse stakeholders van certificatie-instellingen.  De leden van NVCi zijn allen door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) geaccrediteerd.

NVCi 358x

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen