Skip to content

Waarom certificering van managementsystemen?

Waarom certificering van managementsystemen?

Het certificeringstraject

Waarom een managementsysteem opzetten?

Overstijg naleving van eisen en streef naar excellentie door risicomanagement centraal te plaatsen in uw bedrijfs- en managementprocessen. Breng hierbij kwaliteits-, milieu -, en veiligheidsaspecten samen in één managementsysteem en ga aan de slag met het continu verbeteren van uw organisatie.

Waarom uw managementsysteem laten certificeren? 

Er zijn verschillende redenen om uw managementsysteem te laten certificeren door een onafhankelijke certificatie-instelling. Certificatie kan een ’ticket to trade’ zijn. Certificatie helpt u te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit regelgeving en eisen als gevolg van de globalisatie. Steeds vaker moeten organisaties gemaakte keuzes verantwoorden. De onafhankelijke beoordeling en certificatie van het managementsystemen is dan een gedocumenteerd bewijs van compliance.  

Niet extern, maar juist intern georiënteerd is de keuze voor certificatie omwille van de toegevoegde waarde van een onafhankelijke beoordeling van het managementsysteem. Het management kan haar voordeel doen met het objectieve oordeel van de auditor, die de bevindingen overzichtelijk rapporteert.  

Externe validatie kan helpen om strategieën, de bedrijfsvoering en het kwaliteitsniveau te optimaliseren. Met de juiste certificatie-instelling bent u verzekerd van een objectieve en onafhankelijke validatie en benchmarking van uw managementsysteem. 

Voordelen van een gecertificeerd managementsysteem 

  • Helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving
  • Draagt bij aan het (inter)nationale imago, wat resulteert in een voorsprong op uw concurrenten 
  • Het beheersen van bedrijfsrisico’s 
  • Processen verlopen steeds beter, goedkoper en/of sneller
  • U werkt aan de continue verbetering van uw organisatie
  • De betrokkenheid van uw medewerkers wordt vergroot doordat processen en structuren voor de gehele organisatie duidelijk zijn
  • Problemen worden tijdig gesignaleerd waardoor snelle actie mogelijk is
Samenvattend: Certificatie is het bewijs dat u de weg bent ingeslagen van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en/of veiligheid. U stelt uw doelen voorbij de op compliance gerichte certificatie en kiest voor de risicogebaseerde benadering. Door de focus te richten op de risico’s die de grootste uitdagingen vormen, plukt u de vruchten van een nieuwe koers, gericht op voortdurende verbetering.

Wist u dat DNV ook geaudit wordt?

DNV is een geaccrediteerde certificatie-instelling en ondergaat hiervoor accreditatie audits. Lees hier wat accreditatie inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn voor onze klanten.

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen