Other sectors

ZZP'ers in de Zorg

ZZP'ers in de Zorg

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandigen in de (langdurige) zorg. Deze ZZP’ers kunnen zich als persoon certificeren op basis van dit keurmerk en daarmee laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen.

Achtergrond en aanleiding

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als ZZP’ers. Dit betekent dat bijvoorbeeld een zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende ZZP’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van ZZP’ers inzichtelijk maakt. Het gaat dus om een persoonsgebonden certificaat en geen organisatie certificaat.

Waarom een certificaat?

De positie van ZZP’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om ondernemerschap en financiën, maar ook op het gebied van kwaliteit. 

Het certificaat helpt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan te tonen richting opdrachtgevers en cliënten. De opdrachtgevers en cliënten voor wie de ZZP’er werkt, hebben op hun beurt de zekerheid dat hij/zij kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en dat dit is getoetst door een onafhankelijke partij. Deze toetsing vindt om de drie jaar plaats, zodat er zekerheid is dat de kennis en kunde van de gecertificeerde ZZP’er up to date is.  

Keurmerk ZZP’ers in de zorg

Het keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en Welzijn bevat eisen voor verpleegkundigen, verzorgenden, kraamverzorgenden, begeleiders, professionals in de jeugdzorg, groepswerkers etc. van niveau 3 t/m 7. Een compleet overzicht vindt u in het on-line dossier

De norm bevat eisen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en ook eisen die te maken hebben met ondernemerschap. Vanuit de marktpartijen was aangegeven dat men het belangrijk vindt dat op beide terreinen wordt getoetst. De HKZ-norm kunt u nu al aanschaffen via deze link. Zo kunt u zich goed voorbereiden. Wij raden u ten stelligste aan de norm te bestuderen voordat u het online dossier gaat invullen. 

Ten aanzien van Zorg en Welzijn is de IGZ een belangrijke eisen stellende partij. Ten aanzien van ondernemerschap zijn de regels van de belastingdienst belangrijk als de zorgverlener als ondernemer wil worden beschouwd.

Meer informatie

Persoonscertificatie HKZ keurmerk ZZP'ers in de zorg

Wilt u meer informatie over het assessment en welke stappen u moet maken om uzelf te laten certificeren? Download de pdf of neem contact met ons op via DNV, afdeling persoonscertificatie. E mail: zzpzorg@dnv.com Tel: 010 2922810.

Training

Een training kan u helpen bij het behalen van het keurmerk ZZP'ers in de zorg. Wilt u als ZZP'er meer informatie over trainingen om het HKZ keurmerk te behalen? Lees hier verder.

Meerwaarde gecertificeerde ZZP'ers voor zorgorganisaties

Wilt u als zorgorganisatie meer informatie over hoe gecertificeerde ZZP'ers in de zorg bij kunnen dragen aan uw ISO 9001 en HKZ-certificering? Klik hier voor meer informatie.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: