Skip to content

VT-w 1 en 2 en IWC

Naast het certificeren van Lassers verzorgt DNV de certificering van functionarissen die een rol spelen bij de uitvoering en bewaking van laswerkzaamheden in een bedrijf, namelijk de ​Lascoördinator en de Visueel Lasinspecteur.

Lascoördinator / IWC

De Lascoördinator ofwel International Welding Coordinator (IWC) is verantwoordelijk voor de coördinatie van fabricageprocessen voor alle lastechnische en daaraan verbonden werkzaamheden en is inzetbaar in alle bedrijfstakken. Certificatie geschiedt op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO 14731 en is mogelijk op twee deskundigheidsniveaus:

  • IWC Basic technical knowledge: heeft technische basiskennis binnen een beperkt technisch gebied met uitsluitend eenvoudige gelaste constructies.
  • IWC Specific technical knowledge: heeft specifieke technische kennis voor lastechnische fabricage binnen een  bepaald technisch gebied, aangevuld met toepassing van NEN-EN-ISO 3834 in het eigen bedrijf.

Ingevolge NEN-EN 1090-1 zijn fabrikanten van constructieve stalen en aluminium onderdelen verplicht ten minste één verantwoordelijke Lascoördinator te hebben benoemd.

Visueel Lasinspecteur (VT-w)

De Visueel Lasinspecteur ofwel Visual Welding Inspector (VT-w) is verantwoordelijk voor het volgens vastgestelde normen visueel inspecteren van verbindingen, die door middel van smeltlassen zijn tot stand zijn gekomen. Certificatie geschiedt op basis van de norm ISO 9712 en is mogelijk op twee deskundigheidsniveaus:

  • VT-w level 1: heeft beperkte taken en werkt onder leiding van een VT-w level 2.
  • VT-w level 2: werkt zelfstandig, stelt inspectieprotocollen op, interpreteert inspectieresultaten en verzorgt de benodigde rapportage.

Voor de VT-w-opleiding kan men zich aanmelden bij het opleidingscentrum:

  • Applus+ Competence Training Center, e-mail:opleidingen@applusrtd.com, tel: +31 10 716 6241, www.Applus.nl

De examenorganisaties die de examens voor bovengenoemde certificatieschema's afnemen zijn:

  • Applus+ Examination Center, e-mail: examinationcenter@applusrtd.com, tel: +31 10 716 6250, www.Applus.nl
  • MPCertification, tel. 06 - 21 193 189, e-mail: vtw@mpcertification.eu

U kunt het Aanvraagformulier voor verlenging van uw VT-w certificaat vinden onder Downloads. Daar treft u tevens het Attest gezichtsvermogen visueel onderzoek aan, voor de jaarlijkse test van gezichtsscherpte / visus / kleurenzien / grijstinten.

Clausule uit PED Annex I, para 3.1.3 niet van toepassing is voor Visuele Lasinspecties
De vraag wordt wel gesteld of voor inspecties aan drukapparatuur volgens de Richtlijn PED 2014/68/EU de eis uit PED Annex I, para 3.1.3 (Goedkeuring door een RTPO van NDO-personeel) van toepassing is op een inspecteur voor Visuele Lasinspectie. Al in 2002 is door de Working Group Pressure via WPG 6/07 bevestigd dat de clausule uit PED Annex I, para 3.1.3 niet van toepassing is voor Visuele Lasinspecties. De Guideline is heruitgegeven voor de nieuwe PED 2014/68/EU met nummer WPG F 07 en is te downloaden van de website voor drukapparatuur van de Europese commissie.

Naast certificatie van ​Lascoördinatoren en Visueel Lasinspecteurs certificeren wij ook lassers. Meer informatie daarover treft u hier aan.

 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.

Downloads

 

Algemeen reglement NDO-DNV

 

Examen reglement NDO-DNV

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep

 

Certificatie-overeenkomst

Downloads VTW

 

Aanvraagformulier Verlenging VTW

 

Attest Gezichtsvermogen Visueel onderzoek

 

Voorbeeld werkgeversverklaring VTW

 

Gestructureerd puntensysteem op niveau 1

 

Gestructureerd puntensysteem op niveau 2

Downloads IWC

 

Aanvraagformulier verlenging IWC