Other sectors

VCA certificering

Bouw - DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Whitepaper Nieuwe VCA 2017/6.0

Is uw organisatie klaar voor VCA certificering? VCA certificering is mogelijk volgens VCA* of VCA** of VCA Petrochemie.

Waarom VCA certificering? 

Inmiddels is VCA certificering in tal van industriële branches verplicht gesteld. Steeds vaker maken bedrijven werk van een veiligere werkomgeving. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurde krachten en toeleveranciers. Medewerkers van uw onderaannemers vallen immers niet direct ‘onder u’, maar het eindresultaat is wél uw verantwoordelijkheid. Dat eindresultaat moet een goede kwaliteit hebben, gerealiseerd door professionele veiligheidsbewuste mensen.

DNV als partner voor VCA certificering

De VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen, een structurele, systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. Een risico-inventarisatie is meestal de eerste stap. Op basis daarvan kunt u risico’s verminderen of geheel weg nemen.

Als het systeem aantoonbaar goed functioneert, kan DNV het onderwerpen aan een audit en een certificaat afgeven. Door haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de standaard en uitgebreide expertise in de industrie, is DNV een partner met toegevoegde waarde. De Risk Based Certification auditmethode levert u meerwaarde in uw beleid, gericht op kwaliteit in arbo en veiligheid.  

Diensten op gebied van VCA certificering en VCA Petrochemie certificering:

Het VCA-certificaat staat voor vertrouwen, voor competente bedrijven met goed opgeleide werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van veiligheid. VCA-certificatie is mogelijk op twee niveaus: 

VCA* certificering: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer. Bedoeld voor organisaties die niet als hoofdaannemer optreden en met maximaal 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten;

VCA** certificering: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Bedoeld voor organisaties met meer dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere organisaties die optreden als hoofdaannemer. Voor VCA** zijn er 33 mustvragen en 14 aanvullende vragen, waarvan er minimaal 6 vragen positief beantwoord moeten worden.

VCA Petrochemie certificering: Naast VCA* en VCA** is er de VCA Petrochemie. Bij deze versie gaat het om maar liefst 43 mustvragen en 4 aanvullende vragen, waarvan er minimaal 2 vragen positief beantwoord moeten zijn. Uit de VCA Petrochemie is op te maken dat in principe iedere organisatie die voor VCA in aanmerking komt, zich ook kan certificeren voor VCA petrochemie.

Zodra uw systeem voldoet aan de eisen van de standaard, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor VCA certificering.

Een offerte voor VCA certificering aanvragen?

Hier kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen.

Offerte button hoeken - image

De volgende stappen naar VCA certificering? 

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Whitepaper Nieuwe VCA 2017/6.0

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: