NTA 8620 certificering

De NTA 8620 bevat eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor het voorkomen van zware ongevallen waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en voor het beheersen van de gevolgen daarvan.

Wat is NTA 8620?

NTA 8620 beschrijft de eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en voor het beheersen van de gevolgen daarvan. Op basis van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) zijn bepaalde bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, wettelijk verplicht een veiligheidsmanagementsysteem in te voeren. 

Voor wie is NTA 8620?

De NTA 8620 is opgesteld voor bedrijven die op basis van het BRZO verplicht zijn een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren. 

Vrijblijvend een offerte opvragen voor NTA 8620?

OFFERTE AANVRAGEN

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor NTA 8620.

Dit zijn bedrijven die:

  • Een veiligheidsmanagementsysteem willen inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu verbeteren ten einde risico's van zware ongevallen die verband houden met de activiteiten van de organisatie weg te nemen of te minimaliseren;
  • De effectiviteit van hun veiligheidsmanagementsysteem continu willen verbeteren om risico's van zware ongevallen weg te nemen of te minimaliseren;
  • Zich ervan willen verzekeren dat zij het door hen vastgestelde (preventie)beleid voor zware ongevallen naleven;
  • Willen aantonen dat zij voldoen aan de NTA door hun veiligheidsmanagementsysteem door een externe organisatie te laten beoordelen en/of te certificeren. Het is ook mogelijk dat een bedrijf zelf de naleving van deze NTA vaststelt (op basis van interne audits), daarover een verklaring aflegt en die beschikbaar stelt aan externe belanghebbende partijen.

Waarom certificeren voor de NTA 8620?

U kunt uw veiligheidsmanagementsysteem door DNV laten certificeren. DNV kijkt of u het VMS op een juiste manier heeft geïmplementeerd. De NTA 8620 is goed te combineren met een milieumanagementsysteem zoals ISO 14001.  

De volgende stappen naar NTA 8620: 

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.