Leverancierskwalificatie

De uitbraak van COVID-19 verstoort wereldwijde toeleveringsketens en dwingt bedrijven om nieuwe manieren te vinden om leveranciers in hun waardeketen te kwalificeren, beoordelen en beheren. Een gestructureerde leverancierskwalificatie is altijd essentieel om bedrijfscontinuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen.

Gestructureerde leverancierskwalificatie is altijd essentieel om bedrijfscontinuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Een crisis als COVID-19 legt extra druk op de mogelijkheden van bedrijven om de controle te behouden. Omstandigheden kunnen de voortdurende beoordeling en het beheer van bestaande leveranciers bemoeilijken of bedrijven dwingen om snel nieuwe leveranciers te werven. 

COVID-19 is een zeer actueel voorbeeld van een wereldwijde crisis die de bedrijfscontinuïteit en de veerkracht van toeleveringsketens aantast. Anderen veroorzaakt door klimaatverandering, politieke onrust of natuurrampen kunnen in de toekomst onze aandacht vergen. Onder alle omstandigheden toont het actief beheren van leverancierskwalificaties aan uw toeleveringsketen en belanghebbenden aan dat u de vastgestelde normen handhaaft. Bovendien beschermt het uw bedrijf, klanten en consumenten op de lange termijn. Het identificeren van hiaten, gepaste acties en het actief blijven kwalificeren en beoordelen van leveranciers zijn acties die nodig zijn om risico's aan te pakken, controle te houden en de wielen draaiende te houden. 

DNV kan u ondersteunen met een gap-analyse, het opzetten van nieuwe kwalificatiesystemen en assessments voor leveranciers of het beoordelen van bestaande om zich aan te passen aan het nieuwe scenario. Wij werken met u samen om audits op afstand mogelijk te maken om te zorgen voor een adequate en conforme monitoring van nieuwe en bestaande leveranciers.

  • Analyse van afwijkingen in de kwalificatie van leveranciers. Beoordeling van bestaande praktijken en processen om inzicht te krijgen in de status van uw bedrijf en identificeren van passende vervolgacties. De Gap-analyse kan uw systeem in het algemeen beoordelen, maar ook specifiek kijken naar uw crisis gerelateerde status.
  • Opleidingen of workshops. Speciale sessies, op afstand uitgevoerd, om de Gap-analyseresultaten op te volgen voor bedrijven die meer willen weten over de geïdentificeerde onderwerpen of problemen voordat ze verder gaan.
  • Kwalificatiesystemen en beoordelingen van leveranciers. Ondersteuning bij het opzetten van een gestructureerd leverancierskwalificatiesysteem en/ of beoordelingsprogramma's volgens het gekozen kwalificatiesysteem. Dit kan het ondersteunen bij het schrijven van het protocol en de procedures omvatten die de kwalificatiecriteria van het bedrijf beschrijven voor een bepaalde parameter, bijvoorbeeld duurzaamheid. De protocollen en tools die worden gebruikt om de leveranciers te beoordelen, kunnen worden aangepast aan een specifiek bedrijf of voor een specifieke toeleveringsketen. 
  • COVID-19 risico beperkende audit. Biedt bedrijven en detailhandelaren, die gedwongen zijn om leverancierscontroleprogramma's op te schorten vanwege toegangs- en reisbeperkingen, met een beoordeling zeker te stellen dan hun beleid en procedures in overeenstemming zijn met de nationale COVID-19-voorschriften en -instructies. Dit omvat een evaluatie van de controles die nodig zijn om aanwezig te kunnen zijn, zoals (PBM, fysieke afstand, controle van toegang, beperking van onnodig reizen) en een evaluatie van de aanwezige controles. Dit zal bedrijven helpen bij het aanpassen en implementeren van beleid om actief door te gaan met leveranciersaudits, waarmee aan belanghebbenden wordt aangetoond dat zij zich blijven inzetten voor de veiligheid van werknemers en actief beheer van de toeleveringsketen.
  • Voortzetting van leveranciersbeoordelingen. Een plan opstellen en audits op afstand uitvoeren bij bestaande leveranciers om continuïteit en controle tijdens de crisis te waarborgen. Dit omvat een beoordeling van bestaande auditplannen/ -programma's, waarbij wordt vastgesteld welke onderdelen van uw leveranciersaudits op afstand kunnen worden uitgevoerd en welke onderdelen moeten worden uitgesteld totdat fysieke audits kunnen worden hervat. Remote assessments kunnen dan worden uitgevoerd volgens het aangepaste plan. 

Meer informatie

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.