Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Wat is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk? Hoe is de norm opgebouwd? Hoe behaalt u als organisatie het Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland en biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Wat is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Het aantonen van de kwaliteit en opbrengst van sociaal werk is lastig maar ook broodnodig; zeker in tijden van transformatie waarin innovatie, preventie en ondersteuning voor kwetsbare burgers alleen maar belangrijker wordt. 

• Het kwaliteitslabel biedt leden een handvat om hun kwaliteit te laten zien aan opdrachtgevers en ketenpartners.

• De externe audit is goed te combineren met uw audit voor ISO 9001 of HKZ, of (voor onderdelen dienstverlening) op te schalen naar deze normen.

Hoe is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk opgebouwd?

Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur.  De inhoud van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk sluit door de 10 competenties aan bij de vakbekwaamheid en de professionaliteit van uw medewerkers. Uw medewerkers komen tijdens de uitvoering van hun vak als eerste in aanraking met de veranderende samenleving en kunnen op basis van actuele ervaringen, kansen en risico’s signaleren. Deze bottom up benadering kan er toe leiden dat uw medewerkers zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en het managen van kwaliteit minder als een bureaucratisch top-down gebeuren ervaren. 

Hoe behaalt u het Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting of een externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

OFFERTE AANVRAGEN

Wat DNV voor u kan betekenen?

• Wij kunnen een externe audit voor u uitvoeren. Dit kan ook een combinatie-audit worden met ISO 9001 of HKZ. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

• Wij kunnen in een persoonlijke gesprek feedback geven op uw ingevulde zelfevaluatie. Hiermee krijgt u inzicht in de mate waarin uw organisatie al voldoet aan de kwaliteitsnormen (rubrieken en onderliggende vragen) en wat u nog te doen staat om het Kwaliteitslabel te behalen. 

Heldere feedback & duurzame verbetering

Per rubriek (Vakmanschap door Professional, Dienstverlening en Organisatie en Bestuur) en per vraag wordt informatie verzameld om een oordeel te kunnen vormen. Wij beoordelen of uw organisatie voldoet aan de eisen en waar nodig signaleren we verbeterpunten. Na afloop van de audit ontvangt u heldere feedback over de mate van beheersing van de vragen binnen de verschillende rubrieken. De resultaten gebruikt u vervolgens om uw managementsysteem duurzaam te verbeteren. We richten ons op uw praktijk en wat uw cliënten belangrijk vinden.

Een audit is méér dan vragen stellen

De audit is meer dan het stellen van vragen en het laten zien van verificatiemateriaal. Wij gaan met uw professionals mee in de praktijk, om samen een goed beeld te kunnen krijgen. Professionaliteit zit namelijk ook in de kwaliteit van de relatie tussen de professional en de cliënt(en).

Onze auditoren

Onze auditoren zijn vanwege hun werkervaring, goed bekend met de uitdagingen binnen Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Zij luisteren naar hoe u met uw kennis en passie en met ondersteuning door de organisatie invulling geeft aan uw werkzaamheden (het voldoen aan de wensen van uw cliënten). Vervolgens delen zij aan de hand van hun eigen ervaringen en best practices hun kennis met u. Daarnaast levert het auditteam toegevoegde waarde door de persoonlijke benadering en coachende stijl van auditeren. 

Starten met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

• Benieuwd welke investering nodig is voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor certificering via het online offerteformulier. 

• Bij vragen kunt u direct contact opnemen met onze collega’s via 010 2922700 of via certificatie@dnv.com.

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.