Skip to content

Keurmerk Beveiliging certificering

Ontwikkeling van de keurmerken voor beveiligingsorganisaties: Keurmerk Beveiliging, Keurmerk Geld- en waardetransport, Keurmerk Flexbedrijven, Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau.

Certificering volgens Keurmerken Beveiliging  

In 2004 heeft de toenmalige VPB (inmiddels Nederlandse Veiligheidsbranche genaamd), mede in het kader van zelfregulering, het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk voor beveiligingsorganisaties. Het keurmerk dient het proces van verdere professionalisering in de branche te bewerkstelligen alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar te maken en te bevorderen.

In de huidige situatie zijn er een zestal keurmerken voor de diverse soorten van dienstverlening door de Nederlandse Veiligheidsbranche opgesteld. Zie voor meer informatie: Keurmerken – Nederlandse Veiligheidsbranche

Vrijblijvend een offerte opvragen?

U kunt vrijblijvend een Keurmerk Beveiliging offerte aanvragen.

OFFERTE AANVRAGEN

De verschillende Keurmerken: 

Keurmerk Beveiliging

In februari 2006 is het Keurmerk Beveiliging gelanceerd. Dit keurmerk is bedoeld voor de reguliere en meeste voorkomende vormen van manbewaking, zoals objectbeveiliging, toegangscontrole, alarmopvolging, mobiele surveillance, etc.

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Het keurmerk voor het beveiligingsbedrijf dat als hoofdaannemer een evenement beveiligt. Het bedrijf dus dat door de evenementenorganisator is aangesteld om het beveiligingsbeleid uit te voeren. De beveiligingsorganisatie doet dat met eigen medewerkers of met ingehuurd personeel of ingehuurde andere beveiligingsbedrijven.

Keurmerk Horecabeveiliging

Dit keurmerk is bestemd voor beveiligingsorganisaties die in opdracht van de exploitant een horecagelegenheid, de bezoekers en het horecapersoneel beveiligen. Het keurmerk is niet voor de individuele horecaportier.

Keurmerk Geld- en waardetransport

Dit is het keurmerk voor bedrijven die beveiligde waarde logistieke oplossingen bieden voor banken, de retail en overheden: geld- en waardevervoer, servicing van geldautomaten, verwerking van papier en muntgeld, enz.

Keurmerk Flexbedrijven

Het keurmerk voor bedrijven die op elk gewenst moment vakbekwaam, gescreend en geüniformeerd beveiligingspersoneel kunnen inzetten voor een andere beveiligingsorganisatie.

Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

Het keurmerk voor de professionele onderzoeksbureaus. Gespecialiseerde onderzoeksbedrijven die in opdracht van derden recherchewerkzaamheden verrichten, zoals fraude-onderzoek, pre-employmentscreening, schadeonderzoek en forensisch onderzoek.

Download de whitepaper stappenplan certificatie

Om u voor te bereiden op certificatie, kunt u onze '10 stappen naar certificatie' raadplegen. 

Het certificatieproces:

 1. Aanvraag certificatie 

Iedere beveiligingsorganisatie die valt onder de werkingssfeer van één van de Keurmerken, kan DNV vragen een beoordeling uit te voeren. Voor niet-leden van Nederlandse Veiligheidsbranche wordt een bijdrage in de ontwikkelingskosten gevraagd. 

2. Audit 

De audit vindt plaats op het hoofdkantoor van de beveiligingsorganisatie en/of op locatie van de opdrachtgever van de beveiligingsorganisatie. De beveiligingsorganisatie verleent toegang tot de vereiste documentatie. De auditor toetst de documentatie, processen, dossiers, enz. tegen de criteria neergelegd in het betreffende Keurmerk en legt de bevindingen vast in een auditrapport. 

3. Certificatiebeslissing

De certificatie instelling neemt een beslissing op grond van het auditrapport opgesteld door de auditor. 

4. Uitgifte certificaat

De Nederlandse Veiligheidsbranche geeft het certificaat uit aan de beveiligingsorganisatie op basis van het auditrapport. Bij een positieve certificatiebeslissing ten aanzien van beveiligingsorganisaties die geen lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche, wordt het certificaat niet eerder uitgegeven dan wanneer de Nederlndse Veiligheidsbranche de bijdrage in de ontwikkelingskosten heeft ontvangen. Het certificaat is geldig voor de periode van 3 jaar, behoudens intrekking, schorsing of nietigverklaring. 

5. Periodieke controle

Er vindt eenmaal per jaar een controle-audit plaats. Deze controle-audit dient zeker te stellen dat gedurende de geldigheid van het certificaat, de beveiligingsorganisatie aan de eisen van het betreffende Keurmerk blijft voldoen.

 

De volgende stappen naar Keurkmerk Beveiliging:

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.