CO2-Prestatieladder certificering

Bent u klaar voor de CO2-Prestatieladder? Behaal uw CO2-Prestatieladder certificering en maak gebruik van fiscale aftrekregelingen en voordeel bij aanbestedingen!

CO2-Prestatieladder Certificering

Bent u klaar voor de CO2-Prestatieladder? Behaal uw CO2-Prestatieladder certificering en maak gebruik van fiscale aftrekregelingen,  voordeel bij aanbestedingen en EED aspecten.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Versie 3.1 CO2-Prestatieladder

Het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 is sinds 22 juni 2020 van kracht. Bedrijven kunnen zich, vanaf deze datum laten certificeren (initiële CO2-Prestatieladderbeoordeling) op basis van de CO2-Prestatieladder versie 3.1.

Download het handboek CO2-Prestatieladder 3.1

Wijzigingenlijst handboek CO2-Prestatieladder 3.1

Branchegerichte Toelichting voor Ingenieursbureaus vervallen

De denklijn van de Branchegerichte Toelichting (BGT) voor Ingenieursbureaus (versie 1.1, 20 december 2013) is overgenomen in Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0. Bij de betreffende eisen (eis 4.A en 5.A) is de BGT geïntegreerd in versie 3.0. De BGT voor Ingenieursbureaus is daardoor als aparte toelichting komen te vervallen.

Uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: 

maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie; minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

OFFERTE AANVRAGEN

Wilt u een offerte voor CO2-Prestatieladder certificering aanvragen?

Vraag vrijblijvend een CO2-Prestatieladder offerte aan.

De CO2-Prestatieladder in het kort

Het doel van de CO2-Prestatieladder is om:

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen;
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  • Bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • De verworven kennis transparant te delen;
  • En samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De CO2-Prestatieladder is interessant voor bedrijven die onderdeel uitmaken van de gehele keten verbonden aan Prorail en Rijkswaterstaat, maar inmiddels ook daarbuiten. Ook andere opdrachtverleners hebben het voordeel en de kracht van de CO2-Prestatieladder onderkend en hebben dit opgenomen in het aanbestedingsproces.

Inzet wordt beloond

De CO2-Prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Lees hier het artikel '5 vragen over de CO2-Prestatieladder'

Registratie en randvoorwaarden CO2-Prestatieladder

Voor de procedure, registratie en randvoorwaarden van de CO2-Prestatieladder kunt u terecht op de website van de SKAO via www.skao.nl. Voor meer informatie over de contributiebijdrage aan SKAO verwijzen wij u door naar de desbetreffende webpagina van SKAO.

Eisen van de CO2-Prestatieladder online

Het handboek van de CO2-Prestatieladder is te downloaden via de website van de SKAO. Bekijk de eisen voor de CO2 Prestatieladder hier online.

Vraag online een CO2-Prestatieladder offerte aan

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor een certificatietraject volgens de CO2-Prestatieladder.

OFFERTE AANVRAGEN
  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.