Skip to content

CO2-emissieverificatie

DNV staat voor u klaar om als onafhankelijke verificateur uw emissie-, activiteits- en/of CO2-heffingsverslag te verifiëren. Na positief resultaat ontvangt u een verklaring, die u kunt gebruiken als bewijsstuk voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Wat is CO2-emissieverificatie?

De uitvoer van de EU-ETS emissiehandel valt onder toezicht van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Emissievergunningen aan bedrijven worden door de NEa verleend, daarnaast houdt de NEa toezicht op de lopende emissievergunningen. Na het afsluiten van een kalenderjaar dient elk deelnemend bedrijf een emissieverslag en/of een activiteitsverslag op te stellen van dat jaar. Om de betrouwbaarheid en correctheid van uw emissieverslag en/of het activiteitsverslag te kunnen garanderen, eist de Europese wetgeving (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066) voor zowel het emissieverslag als het activiteitsverslag een verificatierapport van een onafhankelijke én geaccrediteerde verificateur, zoals DNV Business Assurance B.V.  

Daarnaast is in Nederland vanaf 1-1-2021 de Wet CO2-heffing industrie ingegaan om te borgen dat de in het Klimaatakkoord afgesproken doelstelling (in 2030 CO2-uitstoot verminderd met 14,3 Mton CO2) wordt gehaald. Naast de bedrijven die onder de emissiehandel vallen en gratis emissierechten aanvragen vallen de volgende installaties onder de verplichtingen van de CO2-heffing:  

  • bedrijven die niet onder EU-ETS vallen en de installatie een omgevingsvergunning heeft voor het verbranden van huishoudelijk afval e.d. (afvalverbrandingsinstallatie – AVI) of voor het produceren van acrylonitril of caprolactam (N2O).  
  • bedrijven die onder EU-ETS vallen zonder toewijzing van gratis emissierechten en waarbij uitsluitend elektriciteit wordt opgewekt met restgassen. 

Deze bedrijven dienen op basis van een door de NEa goedgekeurd industrieel monitoringsplan (iMP) jaarlijks een CO2-heffingsverslag (industrieel emissieverslag inclusief verslag dispensatierechten) op te stellen. Dit verslag dient ingediend te worden bij de NEa, eveneens vergezeld van een verificatieverklaring op basis van een door een derde erkende partij uitgevoerde verificatie. 

Hoe verloopt de emissieverificatie? 

Wanneer uw emissie-, activiteits- en/of CO2-heffingsverslag wordt geverifieerd, kijken wij samen met u naar een plan voor het opstellen van een kosteneffectief verificatieproces. Dit bestaat uit drie onderdelen:  

  • Risicoanalyse: voorafgaand aan de feitelijke verificatie. De belangrijkste risico’s en aandachtspunten worden in kaart gebracht.  
  • Systeemverificatie: onderzoek dat gericht is op de opzet en implementatie van het meet- en dataverwerkingssysteem en de interne kwaliteitsborging (zoals omschreven in het monitoringsplan).  
  • Gegevensverificatie: de cijfermatige controle van de werking van het systeem en de gerapporteerde cijfers. Deze verificatiewerkzaamheden zijn risico gestuurd. 

Aan het einde van de onafhankelijke verificatie ontvangt u een verificatierapport of verificatieverklaring met betrekking tot de geverifieerde CO2-emissies, activiteitsniveaus en/of dispensatierechten. Dit document dient samen met uw emissie-, activiteits- en/of CO2-heffingsverslag ingediend te worden bij de NEa.  

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de verificatie van uw emissie-, activiteits- en/of CO2-heffingsverslag? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 010 - 29 22 743 of via het contactformulier.

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.