Other sectors

CO2-emissieverificatie

business assurance areas

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

DNV staat voor u klaar om als onafhankelijke verificateur uw emissieverslag en activiteitsverslag te verifiëren. Na positief resultaat ontvangt u een verklaring, die u kunt gebruiken als bewijsstuk voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Wat is CO2-emissieverificatie?

De uitvoer van de emissiehandel valt onder de toezicht van De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Emissievergunningen aan bedrijven worden door de NEa verleend, daarnaast houdt de NEa ook jaarlijks toezicht op de lopende emissievergunningen. Aan het einde van elk kalenderjaar dient elk deelnemend bedrijf een emissieverslag en een activiteitsverslag op te stellen van dat jaar. Om de betrouwbaarheid en correctheid van uw emissieverslag en het activiteitsverslag te kunnen garanderen, eist de Europese wetgeving (Verordening (EU) nr. 2018/2066 (601/2012)) voor zowel het emissieverslag als het activiteitsverslag een verificatierapport van een onafhankelijke én geaccrediteerde verificateur, zoals DNV Business Assurance B.V. 

Hoe verloopt de emissieverificatie? 

Wanneer uw emissiejaarverslag wordt geverifieerd, kijken wij samen met u naar een plan voor het opstellen van een kosteneffectief verificatieproces. Dit bestaat uit drie onderdelen: 

  • Risicoanalyse: voorafgaand aan de feitelijke verificatie. De belangrijkste risico’s en aandachtspunten worden in kaart gebracht. 
  • Systeemverificatie: onderzoek dat gericht is op de opzet en implementatie van het meet- en dataverwerkingssysteem en de interne kwaliteitsborging (zoals omschreven in het monitoringsplan. 
  • Gegevensverificatie: de cijfermatige controle van de werking van het systeem en de gerapporteerde cijfers. Deze verificatiewerkzaamheden zijn risico gestuurd.

Aan het einde van de onafhankelijke verificatie ontvangt u een verificatierapport voor de CO2-emissies. Dit document dient voor de NEa als bewijsstuk bij uw ingezonden emissieverslag.

Meer informatie? 

  • Op deze pagina leest u meer over CO2-emissieverificatie en de werkwijze tijdens een verificatietraject bij DNV.
  • Wilt u meer informatie over de verificatie van uw emissiejaarverslag? Neemt contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 010 - 29 22 700 of via het contactformulier.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: