Waarom certificatie van managementsystemen?

Daar waar de markt gecontroleerde risico’s nog accepteert, eisen consument en maatschappij steeds vaker ’zero risk tolerance’. Certificatie van het managementsysteem reduceert de risico’s en leidt tot continue verbetering.

Certification by DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

​Waarom certificeren?

Door het ontwikkelen van uw processen en standaarden voor het meten en realiseren van de uitdagingen waarvoor uw bedrijf staat, integreert u bedrijfsprincipes in uw managementsysteem. Organisaties die zich willen onderscheiden om de concurrentie voor te blijven, ontwikkelen aangepaste bedrijfs- en managementprocessen waarin risicomanagement centraal staat. Zij overstijgen de compliancevereisten en streven naar excellentie.

Kiezen voor de holistische benadering betekent het samen brengen van kwaliteits -, milieu -, gezondheids - en (voedsel -)veiligheids aspecten in één systeem. Een managementsysteem dat effectief is en toegevoegde waarde biedt, waardoor processen steeds beter, goedkoper of sneller verlopen. Managementsystemen bieden de mogelijkheid om gericht verbeteringen door te voeren, daar waar stakeholders de prioriteiten bepalen. Continue verbetering is zo’n prioriteit en eveneens de basis van de belangrijkste standaarden. 

Waarom uw managementsysteem laten certificeren? 

Er zijn verschillende redenen om uw managementsysteem te laten certificeren door een onafhankelijke certificatie-instelling. Certificatie kan een ’ticket to trade’ zijn. Certificatie helpt u te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit regelgeving en eisen als gevolg van de globalisatie. Steeds vaker moeten organisaties gemaakte keuzes verantwoorden. De onafhankelijke beoordeling en certificatie van het managementsystemen is dan een gedocumenteerd bewijs van compliance. 

Niet extern, maar juist intern georiënteerd is de keuze voor certificatie omwille van de toegevoegde waarde van een onafhankelijke beoordeling van het managementsysteem. Het management kan haar voordeel doen met het objectieve oordeel van de auditor, die de bevindingen overzichtelijk rappor

teert. Externe validatie kan helpen om strategieën, de bedrijfsvoering en het kwaliteitsniveau te optimaliseren. Met de juiste certificatie-instelling bent u verzekerd van een objectieve en onafhankelijke validatie en benchmarking van uw managementsysteem. 

Samenvattend: Certificatie is het bewijs dat u de weg bent ingeslagen van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. U stelt uw doelen voorbij de op compliance gerichte certificatie en kiest voor de risicogebaseerde benadering. Door de focus te richten op de risico’s die de grootste uitdagingen vormen, plukt u de vruchten van een nieuwe koers, gericht op voortdurende verbetering.

Wist u dat de certificatie instelling ook geaudit wordt?BA_RvA_accreditatienummer

Ook DNV ondergaat audits. Deze audits worden geen certificatie audits genoemd, maar accreditatie audits. Accreditatie is een garantie dan een product of dienst aan een bepaalde eis voldoet. Tijdens de accreditatie audit wordt door een onafhankelijke partij gekeken of DNV op de juiste manier een bepaalde norm auditeert, maar ook of alle processen wel op orde zijn.  In Nederland worden deze accreditatie audits uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. Wanneer u een certificatie instelling kiest die certificaten onder accreditatie uitgeeft, weet u dat het certificaat wat uw organisatie ontvangt waarde heeft omdat ook de certificatie instelling onafhankelijk is. 

DNV is ook lid van NVCi. Dit staat voor Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen. Het NVCi is een brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. NVCi fungeert als collectieve gesprekspartner voor de diverse stakeholders van certificatie-instellingen.  De leden van NVCi zijn allen door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) geaccrediteerd.

NVCi 358x

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen