Opvolgen auditbevindingen

Na afsluiting van de audit ontvangt u een rapport met bevindingen. Pas na verificatie van corrigerende maatregelen naar aanleiding van de eventuele bevindingen wordt het certificaat uitgereikt of kan het behouden worden. Hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

Certification by DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Non-Conformity Categorie 1 (Cat1) 

Het ontbreken van een doeltreffende implementatie van een of meerdere systeemeisen van de norm, of een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product of de dienstverlening zal voldoen aan de gestelde eisen. 

Meerdere Categorie 2 Non-Conformities voor een specifiek normelement waarvan de doeltreffende implementatie van het management systeem ontbreekt. 

Een Categorie 2 Non-Conformity waar de corrigerende maatregelen niet hebben geleid tot een doeltreffende implementatie, zal worden opgewaardeerd tot een categorie 1 Non-Conformity


Non-Conformity Categorie 2 (Cat2)

Het ontbreken van opvolging of beheersing van implementatie van het management systeem of andere eisen, waar dit geen invloed heeft op het functioneren van het systeem of op het voldoen aan de eisen van het product of dienstverlening.


Observatie (OBS)

Een bevinding waar een relatie met een norm-eis ontbreekt of een bevinding zonder duidelijke bewijsvoering.


Mogelijke Verbetering (MV) 

Een verbeterpunt kan worden afgegeven indien het proces aan de minimale eisen voldoet maar het proces zou beter kunnen. Een verbeterpunt is meestal systeem of proces gerelateerd en is normaliter gebaseerd op de ervaring en kennis van de auditor of op de "best practices" in de sector óf op de "best practices" binnen de organisatie die geauditeerd wordt.


Bijzondere prestatie of ontwikkeling (BP)

Een vermeldenswaardige prestatie wordt als sterk punt in de rapportage vermeld. Een sterk punt kan een verbetering zijn in vergelijking met de vorige audit of in het geval dat de processen meer dan verwachting presteren, als een voorbeeld van “best practice”.


Opvolging van bevindingen:

• Categorie 1 Non-Conformities en voor VCA categorie 2 NCN’s dienen binnen 13 weken na de audit, te worden beantwoord middels het verstrekken van aantoonbaar uitgevoerde corrigerende maatregelen. De lead auditor zal de corrigerende maatregelen beoordelen middels verstrekte bewijsvoering of een vervolgaudit.

• Categorie 2 Non-Conformities, met uitzondering van VCA, dienen binnen 13 weken na de audit te worden gecorrigeerd. De lead auditor zal het plan van aanpak voor de corrigerende maatregelen beoordelen. Tijdens de volgende audit zal de implementatie van de uitgevoerde corrigerende maatregelen beoordeeld worden.

• Observaties dienen te worden onderzocht, er is geen termijn voor corrigerende maatregelen vastgesteld. Het is mogelijk dat een observatie in de toekomst wel een NC wordt als de bevinding niet volledig onderzocht is. Opmerking: Een observatie staat los van het certificatietraject. Wel zal de lead auditor de beantwoording beoordelen.

• Mogelijke Verbeteringen zijn vrijblijvend en zullen niet worden opgevolgd.

Aanbeveling voor certificatie

Als alle categorie 1 en 2 NC’s afdoend beantwoord zijn wordt de organisatie voorgedragen voor certificatie.  

Een categorie 1 bevinding dient afgesloten te zijn. Een categorie 2 bevindingen dient acceptabel beantwoord te zijn. Voor de categorie 2 bevindingen wordt de implementatie tijdens de volgende audit beoordeeld. De Technical Board (TB) zal de review uitvoeren, indien akkoord zal het certificaat verstrekt worden. 

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen