Risicoassessment - Klimaatverandering en extreem weer

Wat zijn de risico's voor uw bedrijf die het gevolg zijn van de klimaatverandering en extreem weer?

In het dagelijks leven ervaren we dat de weeromstandigheden zich wijzigen. We hebben vaker te maken met extreme hagel- en regenbuien, er zijn langere periodes van droogte en de stormen nemen toe. Deze weertypen kunnen van invloed zijn op uw bedrijf en de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering.

KNMI en klimaatrisico's

Het KNMI adviseert de Nederlandse overheid op het gebied van klimaatverandering. Als wetenschappelijk instituut draagt het KNMI bij aan het internationale klimaatonderzoek en vertegenwoordigt het Nederland in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het KNMI is constant bezig met het optimaliseren van het meetnetwerk en verfijnen van klimaatmodellen. Deze modelberekeningen vormen de basis van de KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland. De klimaatscenario’s voor Nederland zijn vastgelegd in KNMI’14-klimaatscenario’s en zijn de basis voor de discussie voor de bepaling van de impact van het veranderende klimaat voor bedrijven.

Veranderend klimaat en extreem weer

De KNMI’14-scenario’s zijn de vier combinaties van twee uiteenlopende waarden voor de wereldwijde temperatuurstijging, ‘Gematigd’ en ‘Warm’, en twee mogelijke veranderingen van het luchtstromingspatroon, ‘Lage waarde’ en ‘Hoge waarde’. Samen beschrijven ze de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. De algemene veranderingen die worden verwacht hebben te maken met een stijgende temperatuur: meer zachte winters en hetere zomers, de neerslag en extreme neerslag nemen in de winter toe en in de zomer zijn de buien intensiever. Het wind en stormklimaat vertoont grotere variaties. 

Impact voor uw organisatie

De gevolgen van de klimaatverandering of het optreden van extreem weer is afhankelijk van de plaats van de infrastructuur en de inrichting ervan. Zo kan worden gedacht aan overstromingsgevaar als gevolg van extreme neerslag, maar ook wanneer rivieren buiten hun oevers treden.  DNV kan samen met uw organisatie een inschatting maken van de risico’s die kunnen optreden bij klimaatverandering en extreem weer. In een workshopachtige setting wordt uitleg gegeven over de inhoud van klimaatverandering waarna de interne experts gezamenlijk een inschatting geven van de impact. DNV begeleidt de risicoanalyse en brengt kennis en ervaring in van andere bedrijven en sectoren. Het resultaat is een grotere kennis van de klimaatverandering en inzicht in de concrete risico’s die de continuïteit van uw bedrijfsvoering bedreigen. 

Voordelen voor uw organisatie

Klimaatverandering en extreem weer zijn een van de externe factoren die de continuïteit van uw organisatie bedreigen. Met name wanneer investeringen in infrastructuur moeten worden gedaan is het meenemen van risico beperkende maatregelen relatief eenvoudig. Een risico assessment op klimaatverandering en extreem weer geeft inzicht in de noodzakelijke maatregelen en daarmee beheersing van mogelijke impact. 

Case beschrijving

Een energie-netwerkoperator wil het onderhoudsplan van de eigen infrastructuur actualiseren. Eén van de punten die daarbij naar voren kwam was de vraag of klimaatverandering en extreem weer van invloed is op de fysieke gesteldheid van de installaties op de langere termijn en op de fysieke bereikbaarheid van de installaties bij calamiteiten. Dit bepaalt de frequentie en wijze van onderhoud en de inrichting van de assets. In een tweedaagse workshop is in samenwerking met het KMNI inzicht verkregen over klimaatverandering en weer scenario’s. Vervolgens is deze informatie vertaald naar concrete gebeurtenissen die specifiek zijn voor deze operator en die van invloed zijn op de inrichting en gesteldheid van de installatie en de wijze van onderhoud. Als resultaat zijn specifieke uitgangspunten en acties vastgesteld, rekening houdend met de klimaatverandering en extreem weer.    

Meer informatie?

Wenst u persoonlijk kennis te maken of wilt u meer weten over risicomanagement? Neem dan contact op via 010 29 22 700 of e-mail naar verifications@dnv.com of certification@dnv.com voor een vrijblijvende afspraak.
  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.