Skip to content

WBDA - Herkeuring - Periodieke herbeoordeling van drukapparatuur

DNV is door de Nederlandse overheid aangewezen als een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). DNV is daarmee bevoegd herkeuringen uit te voeren in het kader van Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA).

Wat is een periodieke herbeoordeling?

Bij een periodieke herbeoordeling wordt vastgesteld welke degradatie mechanismes van toepassing zijn op de drukapparatuur, welke onderzoeken geschikt zijn om vast te stellen in hoeverre het drukapparaat is aangetast en of het drukapparaat nog geschikt is voor gebruik voor de volgende gebruikstermijn. Afhankelijk van de categorie van een drukapparaat, dient een NL-CBI deze beoordeling uit te voeren.

Categorisering

De categorisering van welke drukapparatuur beoordeeld dient te worden onder verantwoording van een NL-CBI is opgenomen in de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 en is tevens opgenomen in de Nederlandse Praktijkregels voor Drukapparatuur katern 1.3. In het algemeen geldt dat drukapparatuur die is aangewezen voor ‘Keuring voor Ingebruikneming’ (KvI) ook periodieke herbeoordeling dient te ondergaan door een NL-CBI. Daarnaast is ook sommige andere drukapparatuur, die geen KvI hoeft te ondergaan, aangewezen voor periodieke herbeoordeling door een NL-CBI (bijv. ademluchtflessen en propaan/butaan opslag met kleinere volumes). Naast drukapparatuur die is aangewezen voor periodieke herbeoordeling door een NL-CBI, wordt vanuit de Richtlijn Arbeidsmiddelen ook alle andere drukapparatuur aangewezen onder de zogenaamde ‘zorgplicht’. De primaire verantwoording hiervoor ligt bij de werkgever/eigenaar drukapparaat. DNV kan deze herbeoordeling voor u uitvoeren.

Herbeoordelingstermijn

Voor de termijnen tussen de inspecties gelden maximale perioden. Deze termijnen voor herbeoordeling zijn vastgelegd in de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016. 

Volledige omschrijving dienstverlening

Een gedetailleerder omschrijving van onze dienstverlening vindt u in onderstaande documenten.

Download hier de geschillenregeling

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.