Skip to content

WBDA - Intredekeuring van drukapparatuur

DNV is aangewezen door de Nederlandse overheid als een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). DNV is daarmee bevoegd de intredekeuring uit te voeren in het kader van Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA).

Wat is Intredekeuring van drukapparatuur?

De dienstverlening intredekeuring heeft betrekking op tweedehands gebruik van drukapparatuur. Voordat tweedehands drukapparatuur in Nederland in gebruik mag worden genomen, moet er worden vastgesteld dat de drukapparatuur voldoet aan de Europese Richtlijn Drukapparatuur (PED).

Welke drukapparatuur?

De dienstverlening intredekeuring heeft betrekking op drukapparatuur die;

  • voor 29 mei 2002 is vervaardigd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in één van de EER-staten, met uitzondering van Nederland. Onder EER-staten wordt verstaan staten, die op 29 mei 2002 partij waren bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EG + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).  
  • niet is vervaardigd in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur. Ook heeft deze drukapparatuur nog niet de op basis van het Warenwetbesluit Drukapparatuur verplicht gestelde Keuring voor Ingebruikneming ondergaan. 
  • behoort tot de groep drukapparatuur, genoemd onder WBDA 2016, art. 19. 

Categorisering

De categorisering van welke drukapparatuur beoordeeld dient te worden onder verantwoording van een NL-CBI is opgenomen in de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 en is tevens opgenomen in de Nederlandse Praktijkregels voor Drukapparatuur katern 2.6.


Type Drukapparatuur

 De volgende typen drukapparatuur zijn van toepassing: 

  • Drukvaten  
  • Ketels en andere verhitte drukapparatuur met risico van oververhitting  
  • Installatieleidingen  
  • Appendages  
  • Veiligheids appendages  
  • Flessen voor ademlucht 

Volledige omschrijving dienstverlening

Een gedetailleerder omschrijving van onze dienstverlening vindt u in onderstaande documenten.

Download hier de geschillenregeling