Skip to content

SCC

Al sinds 1864 stelt DNV het “beschermen van leven, eigendom en milieu” centraal in haar dienstverlening.

Het is dus niet meer dan logisch dat het vergroten van de veiligheid voor de mens en het bedrijf hoog in ons vaandel staan en geïntegreerd hoort te zijn in de vakbekwaamheid. Extra aandacht aan veiligheid vindt u in de certificatieschema’s SCC:

  • Prüfung von Operativ Tätigen Mitarbeitern
  • Prüfung von Operativ Tätigen Führungskräften

DNV heeft al vele jaren een overeenkomst met de Duitse Untersektorkommittee SCC voor het verstrekken van de persoonscertificatie SCC. Deze certificaten zijn gelijkwaardig aan de VCA-certificaten en diploma's en worden ook in Nederland geaccepteerd en erkend. DNV maakt u er echter op attent dat enkele grotere bedrijven in Nederland en Belgie niet alle SCC certificaten accepteren in verband met de beperktere wijze van toetsing bij de SCC certificaten tot nu toe.

Voor meer informatie over de SCC-examens kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0) 10 2922810. 

Seit 1864 trägt DNV mit seinen Services dazu bei, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen.

Es ist daher nur konsequent, dass die Verbesserungder Sicherheit für Menschen Unternehmen für DNV im Fokus stehen. Daher bieten wir mit der SCC Zertifizierung Unternehmen eine Möglichkeit, dem Thema Arbeitssicherheit zusätzliche Aufmerksamkeit zu geben:

  • Prüfung von operativ tätigen Mitarbeitern
  • Prüfung von operativ tätigen Führungskräften 

DNV hat seit vielen Jahren eine Vereinbarung mit dem deutschen SCC Untersektor-Kommittee für die Bereitstellung der personenbezogenen Zertifizierung SCC. Diese Zertifikate sind vergleichbar mit den VCA-Zertifikaten und Diplome werden in den Niederlanden auch akzeptiert und anerkannt. 

Für weitere Informationen zu SCC Prüfungen rufen  Sie uns einfach unter +31 (0) 10 2922810 an.

Downloads

 

Prüfungsordnung SCC 017 en 018

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep