Other sectors

Milieukeur Groene Elektriciteit

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Groene Elektriciteit heeft betrekking op de milieukwaliteit van duurzame energiebronnen.

Wat is certificering volgens Milieukeur Groene Elektriciteit?

De productgroep Groene Elektriciteit is elektriciteit die gewonnen wordt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water en biomassa.  De milieucriteria voor groene elektriciteit hebben betrekking op de milieukwaliteit van de toegepaste duurzame energiebronnen. Voor elektriciteit uit biomassa zijn eisen geformuleerd voor de duurzaamheid van de gebruikte brandstof en in het bijzonder de CO2-prestaties op basis van een levenscyclusanalyse. Voor waterkracht zijn eisen gesteld aan de datum afgifte van de milieuvergunning als maat voor strenge duurzaamheidseisen aan de installatie. Voor binnenlandse duurzame energieproductie zijn dezelfde milieucriteria van toepassing als voor de buitenlandse duurzame energiebronnen.

Voor wie is het Milieukeur Groene Elektriciteit bedoeld?

Groene elektriciteit moet in ieder geval voldoen aan de wettelijke eis met betrekking tot de afboeking van garanties van oorsprong zoals in de Elektriciteitwet is voorgeschreven. Groene elektriciteit wordt geleverd door een leverancier aan een afnemer en de afnemer consumeert de duurzame elektriciteit. Dit schema Milieukeur Groene Elektriciteit is opgesteld door Stichting Milieukeur (SMK) deze procedure is gebaseerd op de norm van 15 oktober 2010.

Welke organisaties beschikken over het Milieukeur Groene Elektriciteit?

Op dit moment wordt groene elektriciteit met Milieukeur Groene Elektriciteit uit Nederlandse windenergie door vijf leveranciers op de markt gebracht: Eneco, Greenchoice, Raedthuys Groep, Scholt Energy Control, Windunie.

De volgende stappen naar certificering volgens Milieukeur Groene Elektriciteit? 

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Dierick, matthijs.dierick@dnv.com of  
  • 010 292 27 26.
  • Vraag vrijblijvend  online een offerte  aan.
  • Blijf op de hoogte via onze DNV e-nieuwsbrief en meld u hier aan.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: