Other sectors

DNV “Carbon Neutrality Protocol”

Water and carbon footprint services by DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Laat zien dat u zich inzet om de uitstoot te verminderen door koolstofneutraliteit.

Consumenten kiezen steeds vaker voor bedrijven die duurzaam opereren en blijk geven van hun betrokkenheid bij het milieu. Door te worden geverifieerd aan ons Carbon Neutrality Protocol, communiceert u dat u verder gaat dan de standaard wettelijke verplichtingen en maatregelen heeft genomen om uw uitstoot van broeikasgassen (BKG) te neutraliseren door middel van kwantificering, reductie en compensatie.

De aanpak

U definieert de reikwijdte van broeikasgasneutraliteit. Het kan een hele organisatie of delen ervan omvatten, of de focus kan liggen op een specifiek product of dienst. Het tijdsbestek kan permanent of tijdelijk zijn, bijvoorbeeld gerelateerd aan een specifieke gebeurtenis. Acties die worden ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren, zullen openbaar worden gemaakt in een document waarin de neutraliteit van broeikasgassen wordt verklaard. Om de Verklaring van Neutraliteit te laten valideren door DNV, moet de verantwoordelijke organisatie:
  • Identificeer de internationale referentienormen voor de monitoring en rapportage van broeikasgasemissies waaraan zij zich ertoe verbindt te voldoen.
  • Definieer de operationele grenzen en eventuele uitsluitingen.
  • Stel een plan op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, monitor de voortgang en bereken de effecten.
  • Neutraliseer resterende broeikasgasemissies.

Wat zijn de voordelen?

Naleving van het DNV Carbon Neutrality Protocol resulteert in: • Een onafhankelijke verificatieverklaring van een derde partij dat u voldoet aan internationaal erkende normen en vastgestelde vereisten voor neutraliteit en rapportage. • Toestemming om het keurmerk “DNV Carbon Neutral” te gebruiken tijdens de geldigheidsperiode. • Door u aan het protocol te houden, kunt u een sterk signaal afgeven aan uw belanghebbenden dat u voorop loopt in de groenere economie en u in staat stellen om u te onderscheiden van de concurrentie.

Meer informatie

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: