Skip to content

The Next Generation

Samen met de volgende generatie aan de slag met de duurzame transitie van Defensie

Een onderdeel van de visie en ambitie van het platform Duurzaamheid Milieu en Veiligheid (NPDMV) is om samen met de komende generaties de duurzame transitie van Defensie aan te pakken. Het NPDMV wil zich hiervoor samen met haar actieve leden inspannen om studenten en recent afgestudeerden met een passie voor Defensie en duurzaamheid te koppelen aan de duurzame vraagstukken binnen Defensie en de Defensie-industrie.

Op die manier kunnen de volgende generaties bijdragen aan Defensie en haar industriële partners met betrekking tot deze belangrijke vraagstukken. Deze website wordt gebruikt voor het delen van informatie en specifiek om duurzame vraagstukken te koppelen aan de volgende generatie (nieuw talent). We zullen hiervoor de volgende drie actielijnen opzetten en uitbreiden:

  • Actie 1: Verbinden studenten – organiseren van gezamenlijke en laagdrempelige activiteiten
  • Actie 2: Matchmaking - Stages & afstudeerplekken voor de “groene” vraagstukken
  • Actie 3: Structurele inbedding - Groene traineeships, klimaatreservisten, etc.

Voor meer informatie neem contact op met het NPDMV platform.