Skip to content
Platform NIDV – Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

Meldpunt knelpunten op het gebied van regelgeving, beleid of rapportage in relatie tot duurzaamheid

Het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) heeft de volgende missie:

  1. Versterking van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector door verduurzaming.
  2. Het platform heeft een goed beeld van de knelpunten waar de leden van de NIDV tegenaan lopen als het gaat om regelgeving, beleid en rapportage in het kader van duurzaamheid. Het platform spreekt regelmatig met Defensie en Politie met als doel om deze knelpunten te verminderen of weg te nemen voor de NIDV leden. Hierbij is het uitgangspunt, dat de knelpunten de verduurzaming van Defensie of Politie in de weg staan. De leden van de NIDV geven hun knelpunten actief aan bij het NPDMV. 
  3. Het platform is het aanspreekpunt voor Defensie en Politie voor het toetsen met de markt van beleid en regelgeving in het kader van duurzaamheid. Wanneer Defensie en Politie input nodig hebben van de markt voor het maken van beleid en regelgeving, wordt het platform om input gevraagd.

Om het voor de leden van de NIDV eenvoudig te maken om hun knelpunten op het gebied van regelgeving, beleid en rapportage te melden bij het NPDMV, is onderstaand meldpunt gemaakt. Nadat NIDV leden hier hun knelpunten hebben gemeld, zal het platform contact opnemen om het knelpunt verder te bespreken met de melder.

NIDV NPDMV logo 770x230p

Meld uw knelpunt

(optional)

Kunt u, in uw werkrelatie met Defensie en/of Politie, voorbeelden geven van knelpunten op het gebied van regelgeving, beleid of rapportage in relatie tot duurzaamheid, die de verduurzaming van Defensie of Politie in de weg staan en waar u graag verandering in zou zien?