Skip to content

Op deze pagina vind je een overzicht van initiatieven die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector. Ontdek hoe deze initiatieven de kennisuitwisseling en samenwerking binnen onze sector bevorderen, en hoe ze bijdragen aan een groenere toekomst op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaatveiligheid.

Initiatieven 2024

The Next Generation: The Next Generation: Samen met de volgende generatie aan de slag met de duurzame transitie van Defensie.