NPDMV’s kenniscentrum ter verdere verduurzaming van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector

Bevorderen en faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking binnen de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaatveiligheid

Dit kenniscentrum is opgericht door het NIDV (stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) ter ondersteuning en verrijking van de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid op het vlak van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Binnen het NPDMV hebben technologisch hoogwaardige bedrijven, kennisinstellingen, het Ministerie van Defensie en de Nationale Politie de krachten gebundeld om de kansen en uitdagingen van de verduurzaming en de energietransitie van de sector op te pakken. Dit betekent dat we al veel kennis, ervaring en regelgeving direct en openbaar beschikbaar hebben om een impactvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaat- en milieudoelen, zoals vastgelegd in de Defensie Energie en Omgeving Strategie (DEOS) en het daarbij behorende Plan Aanpak Energietransitie Defensie. Dit kenniscentrum maakt deze informatie inzichtelijk en stimuleert kennisdeling en samenwerking tussen defensie, NIDV-leden en bedrijven uit de sector op het gebied van R&D, productontwikkeling en nationaal beleid.

Duurzaamheid en arbeidsveiligheid bij Defensie

Duurzaamheid bij Defensie

Arbeidsveiligheid bij Defensie

 

Defensiekrant

Nieuwe keukens op defensielocaties zijn duurzaam, slim en modulair

Nieuwe motorpakken van de Koninklijke Marechaussee bieden meer comfort, een betere zichtbaarheid en zijn van duurzaam materiaal

Vliegbasis Leeuwarden heeft nieuwe startbanen met o.a. energiezuinige ledlampen

 

Alle Hens

Na Midlife Update Landing Craft Utility minder blootstelling aan Diesel Motor Emissies

Marinehaven Den Helder wordt vernieuwd en uitgebreid waarbij ook voorzieningen voor drinkwater, riolering, communicatie, elektriciteit en brandstof worden aangepast

 

Landmacht

Genie krijgt nieuwe boot-bruggenbouw met sterkere, stillere en schonere vaartuigen

 

De Vliegende Hollander

Combinatie accupacks en generatoren zorgt voor schonere en zuinigere energievoorziening

 

Materieel gezien

Verbetering onderhoud en gereedheid met slimme app

Na Midlife Update Landing Craft Utility minder blootstelling aan Diesel Motor Emissies

Pilotproject pro-actieve schroef- en rompreiniging reduceert brandstofverbruik

Defensie sponsort innovatief schip waterstof

Defensie omarmt maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Lichtgewicht werkboten voor de Koninklijke Marine zijn volledig elektrisch en van Nederlands fabricaat

 

Internet

Innovatieproject met gebruik van waterstof in heftrucks op locaties