Skip to content

Opzet en inrichting van een Expertisecentrum

Hoe zet je een expertisecentrum of kenniscentrum op. Waar gaat het expertisecentrum zich op richten, wanneer is het expertisecentrum “geslaagd” of goed bezig (hoe monitor je ontwikkeling) en wat doet het expertisecentrum ook niet.


Tijdens deze training reiken we handvatten en instrumenten aan voor het ontwerpen en inrichten van een expertisecentrum en behandelen we aan de hand van cases de belangrijkste succesfactoren van geslaagde kenniscentra/expertisecentra.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Wat is een expertise centrum of kenniscentrum en wat voor (organisatie)vormen en rollen kom je daarbij tegen?
  • Hoe ontwerp je een expertisecentrum, welke aandachtspunten zijn van belang bij ontwerp, inrichting of stroomlijnen van een expertisecentrum?
  • Wat zijn succesfactoren van geslaagde expertisecentra?
  • Wie zijn stakeholders van het expertisecentrum en hoe ga je daar mee om in communicatie, reporting en marketing?

Doelgroep
Managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor, of werken in, of werken aan de opzet van een expertise centrum, een kenniscentrum of een vergelijkbare organisatievorm waarin kennis voor meerdere doelgroepen wordt georganiseerd.

Deze training wordt in-company aangeboden. Heeft u interesse neem dan contact op met de docent Eelco Kruizinga.