Skip to content

Behoud en transfer van kritische kennis

DNV begeleidt bedrijven en organisaties met het formuleren van een gedegen en implementeerbare kennisstrategie en realistisch kennisplan.

Kennisstrategie

Een kennisstrategie anticipeert op kansen, maar ook op risico’s die gepaard gaan met de kritische kennis in een organisatie. Een kennisstrategie geeft antwoord op vragen als:

Welke kennis en vaardigheden zijn kritisch voor de komende jaren? Hoe goed hebben we deze kennis ontwikkeld en geborgd? Waar lopen we risico’s en zijn we kwetsbaar (bijv. door uitstroom van ervaren medewerkers)? Moeten we kennis benutten van buiten en hoe zorgen we dat dit goed wordt georganiseerd?

Beproefde aanpak
DNV ontwikkelde beproefde instrumenten en aanpakken om bovenstaande vragen te beantwoorden. Daarnaast ondersteunen we organisaties bij de implementatie van bijbehorende maatregelen.

Kennisbehoud

Als medewerkers vertrekken of intern een nieuwe functie accepteren, verliest u niet alleen capaciteit of raakt u misschien iets kwijt wat belangrijker is: kennis en expertise? Hoe zorgt u er voor dat medewerkers en projectteams tijdig kennis & ervaring overdragen, en dat de rest van de organisatie hier effectief gebruik van maakt?

Hoeveel kennis en ervaring kunt u missen als experts vertrekken?
U loopt het risico dat ervaren experts vertrekken. Cruciale kennis en ervaring kan zo verloren gaan. In een tijd van een vergrijzend personeelsbestand en toenemende arbeidsmobiliteit is het van belang om de cruciale kennisdragers tijdig te identificeren.

Leaving experts

Wanneer een expert op een sleutelpositie vertrekt heeft u:
Omzetverlies door onvoldoende capaciteit voor het complete werkaanbod en overbelaste medewerkers: het kost tijd om de verloren expertise opnieuw op te bouwen
Extra kosten door extra werk om onnodige fouten te herstellen en problemen op te lossen
Ontevreden klanten door slechtere service en verlies aan productkennis
Verlies aan concurrentievoordeel door verminderde innovatiekracht

Aanpak
DNV helpt u met het ontwerpen en implementeren van de processen en het benodigde instrumentarium. Om uw kostbare kennis over te dragen en vast te leggen. Door goede verankering van expertise, “lessons learned’ en good practices is uw organisatie minder afhankelijk van de directe beschikbaarheid van uw experts. Zo voorkomt u ongewenst kennisverlies.
Het opzetten en realiseren van een effectieve strategie voor het vasthouden van de kennis en expertise van uw experts.
Met een goede risicoanalyse krijgt u zicht op de experts met vitale kennis en de risico’s van het verlies van expertise. U bent in staat de juiste prioriteiten te stellen.
Expert debriefing interviews met uw experts én hun opvolgers of het trainen van uw mensen om dit zelf te doen.
Het ontwerpen van kenniskaarten, taxonomieën en andere zoektools waarmee al uw medewerkers snel en eenvoudig toegang krijgen tot het collectieve geheugen van uw organisatie.