Skip to content

Kennismanagment programma's

Het organiseren en uitvoeren van kennismanagement projecten in brede zin.

Toegevoegde waarde
Uitgangspunt is steeds dat de kennismanagement activiteiten toegevoegde waarde moeten leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. En dat ze verankerd worden binnen de organisatie. Door mensen zelf, binnen vastgestelde processen en met behulp van de juiste infrastructuur en instrumenten.

Onze aanpak

  • Richten van activiteiten: focus bepalen en aansluiting bij gewenste business resultaten
  • Inrichten van activiteiten: ontwikkelen van passende kennisprocessen en sociale en technische kennisinfrastructuur, opzetten van instrumenten gegeven de gewenste resultaten
  • Begeleiden van de implementatie totdat het traject verankerd is in de organisatie
DNV
Wij kunnen het gehele traject begeleiden, van richten en inrichten tot verrichten. We worden ook ingeschakeld om onderdelen van een kennismanagement traject te verzorgen of om gestagneerde trajecten te evalueren en vlot te trekken.

Recente voorbeelden uit de praktijk
  • Integratie van kennis en leren bij Dienst Landelijk gebied (DLG)
    Bij DLG wordt kennismanagement expliciet gezien als middel om een lerende organisatie te worden. Kennis en productie hangen daarin sterk samen met een sturende rol voor het lijnmanagement. DNV is door de DLG benaderd voor een interim kennis- en innovatie manager. > Lees meer
  • KBC verbetert prestaties dankzij kennismanagement
    Grete Rynders van het ICT-Kennismanagementteam: 'Als bank zijn we het grootste ICT-bedrijf van België. Om klantgericht en tegen beheersbare kosten onze diensten te kunnen leveren, is het van essentieel belang dat we de aanwezige kennis optimaal benutten. En natuurlijk dat we gericht werken aan het ontwikkelen en hergebruiken van kennis.' > Lees meer