Skip to content

Klant cases scenario's

DNV GL heeft ruime ervaring met het opstellen van scenario’s en het genereren en testen van opties met behulp van scenario’s.


Scenario denken is een methode waarbij op basis van een analyse van de externe omgeving levendige toekomstbeelden (scenario’s) worden geschetst. Deze omgevingsscenario’s geven een beschrijving van de algemeen maatschappelijke en de business context. Scenario’s kunt u gebruiken om een nieuwe strategie te ontwikkelen of om ideeën voor nieuwe producten en diensten te genereren en te testen. DNV GL ondersteunt u graag bij het opstellen en het gebruiken van scenario’s. We hebben onder andere scenario’s opgesteld voor organisaties in de maritieme sector, de Telecom en IT sector, de voedingsmiddelenindustrie, de energie en water sector, gemeentes en ministeries, politie en brandweerorganisaties.

Afhankelijk van uw vraag en ambities bouwen we scenario’s vanaf de grond nieuw op of starten we vanuit een bestaande scenarioset. Als onderdeel van veel van onze scenario studies voeren we marktverkenningen uit en stellen we profielen van toekomstige klanten op.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Scenario’s & klantprofielen voor de tapijtsector
DNV GL heeft in samenwerking met vertegenwoordigers uit de tapijtketen scenario’s gebruikt om een beter zicht te krijgen op wonen, zorg en werk in de toekomst. We hebben per scenario profielen (personas) ontwikkeld van toekomstige klanten (bewoners, werknemers en werkgevers, zorgverleners en patiënten). Per profiel hebben we met bedrijven en ketenpartners innovatieve tapijtconcepten geïdentificeerd. Voor de 4 meest waardevolle concepten hebben we de uitdagingen voor de ontwikkeling en het in de markt zetten van de concepten bepaald. De resultaten van deze studie zijn gebruikt als input voor een innovatie road map. Klik hier voor de samenvatting van de routekaart tapijt 2030.
 
Scenario’s 2030. Scenario’s voor de Europese maakindustrie
In dit project heeft DNV GL op basis van een meta analyse van scenario en trendstudies van EU lidstaten een scenarioset opgesteld voor de Nederlandse maakindustrie. Deze scenarioset is door bedrijven gebruikt om toekomstvisies, duurzaamheidsstrategies en innovatieve producten te ontwikkelen en te testen. Om de bedrijven te ondersteunen zijn de scenario’s ook samengevat in diverse visualisaties en korte filmpjes. Klik hier voor een link naar het rapport.

Scenario’s voor de arbeidsverhoudingen van de toekomst
DNV GL heeft een team van AWVN ondersteund bij het ontwikkelen van scenario’s voor de arbeidsverhoudingen van de toekomst. In dit scenario project heeft AWVN in samenwerking met meer dan 100 leden, vakbondsvertegenwoordigers en wetenschappers vier scenario’s voor de arbeidsverhoudingen in 2025 ontwikkeld. DNV GL heeft AWVN ondersteund met het ontwerpen en co-faciliteren van 3 workshops (trendanalyse, bouwen scenario’s en bepalen beleidsrichtingen), het selecteren van kernonzekerheden en het uitwerken van de scenario’s. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in de schatkamers van de toekomst; scenario’s arbeidsverhoudingen 2025.

Scenario’s voor de duurzame ontwikkeling van de internationale Waddenregio
We hebben met vertegenwoordigers van Nederlandse, Duitse en Deense bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties een trendverkenning uitgevoerd. En generieke scenario’s en sector specifieke scenariosets voor visserij, energie, industrie en havensector ontwikkeld. Vervolgens hebben we in workshops met dezelfde vertegenwoordigers de scenario’s gebruikt voor het genereren en testen van duurzame strategische opties voor de sectoren. Tot slot hebben de stakeholders sector overschrijdende opties geïdentificeerd en een visie op de Waddenregio ontwikkeld.

Scenario’s en sociale structuurvisie Hoogeveen
Als opstap heeft ons team de belangrijkste trends vastgesteld. In workshops met ambtenaren en maatschappelijke organisaties hebben we de impact van de trends op de specifieke lokale situatie vastgesteld en mogelijke kansen en problemen in zorg & welzijn, onderwijs en leefbaarheid van de wijken vastgesteld. Op basis van de uitkomsten hebben we een scenarioset ontwikkeld. Deze set is gebruikt om in workshops met burgers, ambtenaren en maatschappelijke organisaties opties voor de structuurvisie te genereren en te testen. De resultaten zijn omgezet in een concept visie.

Toekomstscenario's voor Brits hoger onderwijs
Voor en met de vertegenwoordigers van het Britse hoger onderwijs en de Britse overheid hebben we scenario’s ontwikkeld om opties voor de inzet van moderne IT-technologieën te ontwikkelen en te testen. 

Scenario’s voor de toekomst van het VMBO
In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) hebben we scenario’s voor de toekomst van het VMBO gemaakt.

Scenario’s en partnerstrategie voor een revalidatie kliniek
Ons team heeft een grote zorginstelling begeleid bij het opstellen van een strategie op basis van een bestaande scenarioset. We hebben de context van de scenario’s verder toegespitst op de context van de kliniek. Vervolgens hebben we met het managementteam per scenario de specifieke context, klantbehoeften en potentiële nieuwe diensten rond de 6 relevante werkgebieden geschetst. De inzichten zijn vervolgens gebruikt om het huidige beleidsplan te toetsen, nieuw kansen te identificeren en de gewenste strategische richting te bepalen en een toekomstvaste partnerstrategie te ontwikkelen.

Scenario’s en visie voor de samenwerkende preventiefondsen
DNV GL heeft in samenwerking met STG/Health Management Forum scenario’s en een visie ontwikkeld voor de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF). We hebben drie workshops ontworpen en begeleidt en de scenario’s en de visie uitgewerkt. De eerste workshop was gericht op het identificeren en analyseren van de belangrijkste trends. In de tweede workshop stond het bouwen van de 4 scenario’s centraal. De derde convergerende workshops was gericht op het identificeren van de belangrijkste elementen van de visie.

Incidentscenario’s voor de Veiligheidsregio
Voor de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland heeft DNV GL een interactieve aanpak van de incidentscenario’s ontwikkeld. Incidentscenario’s zijn een hulpmiddel om systematisch specifieke risico’s te beoordelen. Incidentscenario’s beschrijven de aanloop, ontwikkeling en gevolgen van een concrete gebeurtenis op een specifieke (type) locatie. Ook heeft ons team de implementatie van de methodiek van de werkwijze begeleid. We hebben hiervoor diverse trainingen gegeven, intervisiesessies begeleidt, medewerkers gecoacht en tussenproducten gereviewd. We hebben onder ander teams gecoacht bij scenarioprojecten rond extreem weer, overstromingen, uitval elektriciteit, epidemieën en natuurbranden.