Skip to content

Stichting leerplan Ontwikkeling

DNV GL heeft in samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) scenario’s voor de toekomst van het VMBO gemaakt. Dit project is alweer het vijfde scenarioproject in het onderwijs. Eerder is DNV GL onder andere betrokken geweest bij het ontwikkelen van e-learning scenario’s voor de rijksoverheid en het gebruik van scenario’s om de researchagenda van het EU project 'Learning made in Europe' te toetsen.


Duidelijkheid dankzij vier scenario's
Het voortgezet onderwijs is al een aantal jaren in beweging. Veranderingen in onderwijssysteem, fusieprocessen, grote IT projecten en de Lissabon agenda leiden tot lange werkdagen en slapeloze nachten bij besturen en management. Om deze mensen op een gestructureerde en prettige manier te helpen met het maken van keuzes hebben SLO en DNV GL vier toekomstscenario’s ontwikkeld.

Vaststellen trends
Startpunt van de scenario exercitie was het vaststellen van de maatschappelijke en sectortrends die de toekomst van het VMBO onderwijs bepalen. Deze trends zijn in een workshop met 6 medewerkers van SLO besproken en verder uitgewerkt.

Bouwproces versnellen
Om het bouwproces te versnellen heeft DNV GL op basis van de uitkomsten van de trendanalyse een passende algemene scenarioset geselecteerd. Deze set is uiteindelijke een combinatie geworden van de set Four Futures For Europe van het CPB en een scenarioset van KPN Telecom waarin leefstijlen centraal staan.

Scenariobouw workshop
Pascal Marsman: 'Op basis hiervan heeft DNV GL 16 adviseurs begeleidt in een driedaagse scenariobouw workshop. In deze workshop hebben we samen voor elk scenario een beeld geschetst van de toekomst van het VMBO onderwijs.' Bijgaand treft u een samenvatting van de onderwijsscenario’s voor de Mondiale Markt en de Zorgzame regio.

Aanscherpen
De scenario’s zijn vervolgens in een aantal iteraties door DNV GL en SLO verder aangescherpt. Om de scenario’s goed te kunnen overdragen hebben DNV GL en SLO voor elk scenario nog een moodboard (fotocollage op A1 format) en een animatie met muziek ontwikkeld. Inmiddels hebben zowel DNV GL als SLO deze hulpmiddelen enkele malen met veel succes toegepast.