Skip to content

Toekomstscenario’s voor Brits hoger onderwijs

DNV GL heeft voor en met de vertegenwoordigers van het Britse hoger onderwijs en de Britse overheid scenario’s ontwikkeld. Deze zijn ook gebruikt om opties voor de inzet van moderne IT-technologieën te ontwikkelen en testen.


Workshops
Vijf workshops met ruim honderd vertegenwoordigers zijn inmiddels geïnitieerd en gecoördineerd door het JISC (Joint Information Systems Committee). JISC coördineert voor de Britse overheid opleiding en onderzoek over het gebruik van ICT in het hoger onderwijs.

Doel
Doelstelling van de workshops was in de eerste plaats om awareness te creëren. Voor de noodzaak en mogelijkheden van een gestructureerde manier om naar de toekomst te kijken.

Timing
Volgens Lawrie Phipps (opdrachtgever en projectleider User Environments programme van JISC) waren de workshops goed getimed. Professionals in het Britse onderwijs ondervinden dagelijks dat ze in een dynamische en onzekere tijd leven. Dat maakt ze extra nieuwsgierig naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De eendaagse workshops, die DNV GL organiseerde, sloten goed aan op die behoefte.

Opbouw
De workshops volgden allemaal hetzelfde stramien. Allereerst introduceerden we, naast de methode, diverse algemene scenario’s. Per scenario keken we naar de consequenties voor het Hoger Onderwijs. Daarna volgde het genereren en testen van opties voor de inzet van ICT.

Focus
De focus in de workshops lag op het:

  1. verkennen van trends en strategische issues;
  2. genereren en testen van opties;
  3. ontwikkelen van profielen van toekomstige studenten en staf;
  4. uitwerken van mogelijke veranderingen in het onderwijsproces.

Vooral het werken met profielen stimuleerde de creativiteit en leverde veel nieuwe concrete inzichten op.

Inzicht dankzij trendanalyse
Het Britse onderwijs wil de juiste producten en services ontwikkelen. Met behulp van een uitgevoerde trendanalyse hebben ze inzicht gekregen in de:

  • vraag naar onderwijs;
  • rolverdeling tussen universiteiten en bedrijven;
  • concurrentieverhoudingen (waarmee kun je concurreren?);
  • ontwikkelingen in regelgeving (privacy- en antiterreurwetgeving), standaardisatie en innovatieklimaat (beschikbaar risicokapitaal, innovatiesubsidies).

Resultaat
Sinds de afronding van het project hebben ongeveer 10 deelnemers binnen hun eigen organisatie een scenario workshop georganiseerd. Ook heeft JISC met delen van het werkveld een aantal scenario workshops uitgevoerd. Een mooie opvolging van de door DNV GL geïntroduceerde workshops.

Toekomst
We hebben geleerd dat, ondanks een afgebakende focus en een gedegen voorbereiding, een sessie van een dag te kort is. Door dit uit te breiden naar ‘24 uur sessies’ is het realistisch om robuuste, creatieve opties te identificeren.