Other sectors

Auditor training Fyjas certificate(s)

Fyjas training diversity inclusion

Tijdens deze training leert u de essentiële aspecten te herkennen en toe te passen om een organisatie te motiveren tot het voeren van een beleid dat is gericht op integere omgangsvormen.

DNV verzorgt in samenwerking met Fyjas trainingen voor de keurmerken: 
 • FYJAS Discrimination & Racism Proof Certificate FD&RPC
 • FYJAS Pedagogical Approved Certificate FPAC
 • FYJAS Stop Me Too Certificatie FSMT
Geschikt voor consultants en auditoren die namens Fyjas/DNV een organisatie kunnen certificeren.

Inhoud

In deze interactieve training leert u Principes van ’de keurmerken FD&RPC, FPAC en FSMT, PDCA, rol van risico’s   binnen audits, principes van audits: onafhankelijkheid, objectiviteit en bewijsvoering, vaststellen van overeenkomsten en afwijkingen binnen de audit, auditrapportage, voorbereiden van een audit, voorwaarden voor certificering. 

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie is een actueel onderwerp, dat wereldwijd enorm veel aandacht vraagt. De drie keurmerken zijn actueler dan ooit nu in veel organisaties wordt beoordeeld of macht en culturele achtergronden een rol spelen bij mogelijke misstanden.

Tijdens de training leert u de essentiële aspecten te herkennen en toe te passen om een organisatie te motiveren tot het voeren van een beleid dat is gericht op integere omgangsvormen. Na het volgen van de training kunt u beoordelen of een organisatie voldoet aan de betreffende norm. Daarbij is Plan, Do, Check en Adapt de terugkerende werkmethode (PDCA).

Keurmerken

 • FYJAS Discrimination &Racism Proof Certificate: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sociaal veilige omgeving en het vaststellen van de belangrijke issues met betrekking tot discriminatie en grensoverschrijdend gedrag staan de medewerkers centraal. Zij zijn het uitgangspunt voor het primaire proces in de organisatie.
 • FYJAS Pedagogical Approved Certificate: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sterke organisatiestructuur, opstellen van gedragsregels, normen en waarden, verwachtingen en duidelijke grenzen, en door na te denken over de monitoring en het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdigen. Het kind blijft binnen het keurmerk  centraal staan. Zij zijn het uitgangspunt voor het primaire proces in de organisatie.
 • FYJAS Stop Me Too Certificatie: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sociaal veilige omgeving en het vaststellen van belangrijke issues met betrekking tot seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. In dit keurmerk  staan de medewerkers en jeugdigen centraal, en vooral de betrokkenen van het vrouwelijke geslacht. Zij zijn het uitgangspunt van het primaire proces in de organisatie. 


U leert gesprekstechnieken om tijdens een interview te kunnen beoordelen in hoeverre een organisatie omgaat met de issues van het betreffende keurmerk. Aan de hand van de door u verkregen informatie kunt u aanbevelingen verstrekken voor een verbetertraject volgens PDCA. 

Bestemd voor

De training is bestemd voor (aankomende) interne auditors. Daarnaast kan de training ook nuttig zijn voor overige betrokkenen bij het ontwikkelen, invoeren of verbeteren van managementsystemen in het kader van de keurmerken. Uiteindelijk kunnen deze auditors ingezet worden als beoordelaar van organisaties voor het verkrijgen van een certificaat.

Instroomniveau

Specifieke instroomeisen zijn niet vereist voor deze training. De training richt zich niet op normkennis, maar puur op de auditvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een (interne) audit. 

Leerdoelen

Na de training: 

 • Heeft u de kennis om zelfstandig audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
 • Kunt u auditvragenlijsten opstellen
 • Heeft u vaardigheden en technieken om interviews af te nemen (communicatieve en sociale vaardigheden)
 • Heeft u inzicht in de “valkuilen” bij interviews, bij het verzamelen van informatie en het verifiëren van bedrijfsresultaten
 • Heeft u vaardigheden om de doeltreffendheid van het managementsysteem vast te stellen
 • Heeft u inzicht in de volgorde en samenhang tussen de bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s, kritische punten en prestatie indicatoren (en kunt u alleen individuele werkinstructies, procedures, processen e.d. op meer aspecten beoordelen dan uitsluitend conformiteit)
 • Kunt u in een keten van samenhangende processen de sterke en zwakke schakels herkennen en aanwijzen
 • Heeft u vaardigheid om met minimale tijdsbesteding duidelijke rapportage van verbeterkansen te realiseren
 • Heeft u inzicht in de tijdsbesteding voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van audits

Incompany

Alle trainingen die DNV verzorgt, kunnen op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Voor meer informatie of een offerte klikt u op onderstaande button "offerte aanvragen" of neem telefonisch contact op met de afdeling training  T: +31 (0) 10 29 22 706.

Banner meer informatie

Neem contact op:

Contact
Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922706

Contact

Wilt u zich inschrijven voor deze training?

Inschrijven

Duur:

1 dag

Prijs:

€ 615 p.p. (excl. BTW)

DNV verzorgt in samenwerking met Fyjas trainingen voor de keurmerken: 
 • FYJAS Discrimination & Racism Proof Certificate FD&RPC
 • FYJAS Pedagogical Approved Certificate FPAC
 • FYJAS Stop Me Too Certificatie FSMT
Geschikt voor consultants en auditoren die namens Fyjas/DNV een organisatie kunnen certificeren.

Inhoud

In deze interactieve training leert u Principes van ’de keurmerken FD&RPC, FPAC en FSMT, PDCA, rol van risico’s   binnen audits, principes van audits: onafhankelijkheid, objectiviteit en bewijsvoering, vaststellen van overeenkomsten en afwijkingen binnen de audit, auditrapportage, voorbereiden van een audit, voorwaarden voor certificering. 

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie is een actueel onderwerp, dat wereldwijd enorm veel aandacht vraagt. De drie keurmerken zijn actueler dan ooit nu in veel organisaties wordt beoordeeld of macht en culturele achtergronden een rol spelen bij mogelijke misstanden.

Tijdens de training leert u de essentiële aspecten te herkennen en toe te passen om een organisatie te motiveren tot het voeren van een beleid dat is gericht op integere omgangsvormen. Na het volgen van de training kunt u beoordelen of een organisatie voldoet aan de betreffende norm. Daarbij is Plan, Do, Check en Adapt de terugkerende werkmethode (PDCA).

Keurmerken

 • FYJAS Discrimination &Racism Proof Certificate: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sociaal veilige omgeving en het vaststellen van de belangrijke issues met betrekking tot discriminatie en grensoverschrijdend gedrag staan de medewerkers centraal. Zij zijn het uitgangspunt voor het primaire proces in de organisatie.
 • FYJAS Pedagogical Approved Certificate: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sterke organisatiestructuur, opstellen van gedragsregels, normen en waarden, verwachtingen en duidelijke grenzen, en door na te denken over de monitoring en het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdigen. Het kind blijft binnen het keurmerk  centraal staan. Zij zijn het uitgangspunt voor het primaire proces in de organisatie.
 • FYJAS Stop Me Too Certificatie: op basis van het geformuleerde beleid inzake het creëren van een sociaal veilige omgeving en het vaststellen van belangrijke issues met betrekking tot seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. In dit keurmerk  staan de medewerkers en jeugdigen centraal, en vooral de betrokkenen van het vrouwelijke geslacht. Zij zijn het uitgangspunt van het primaire proces in de organisatie. 


U leert gesprekstechnieken om tijdens een interview te kunnen beoordelen in hoeverre een organisatie omgaat met de issues van het betreffende keurmerk. Aan de hand van de door u verkregen informatie kunt u aanbevelingen verstrekken voor een verbetertraject volgens PDCA. 

Bestemd voor

De training is bestemd voor (aankomende) interne auditors. Daarnaast kan de training ook nuttig zijn voor overige betrokkenen bij het ontwikkelen, invoeren of verbeteren van managementsystemen in het kader van de keurmerken. Uiteindelijk kunnen deze auditors ingezet worden als beoordelaar van organisaties voor het verkrijgen van een certificaat.

Instroomniveau

Specifieke instroomeisen zijn niet vereist voor deze training. De training richt zich niet op normkennis, maar puur op de auditvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een (interne) audit. 

Leerdoelen

Na de training: 

 • Heeft u de kennis om zelfstandig audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren
 • Kunt u auditvragenlijsten opstellen
 • Heeft u vaardigheden en technieken om interviews af te nemen (communicatieve en sociale vaardigheden)
 • Heeft u inzicht in de “valkuilen” bij interviews, bij het verzamelen van informatie en het verifiëren van bedrijfsresultaten
 • Heeft u vaardigheden om de doeltreffendheid van het managementsysteem vast te stellen
 • Heeft u inzicht in de volgorde en samenhang tussen de bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s, kritische punten en prestatie indicatoren (en kunt u alleen individuele werkinstructies, procedures, processen e.d. op meer aspecten beoordelen dan uitsluitend conformiteit)
 • Kunt u in een keten van samenhangende processen de sterke en zwakke schakels herkennen en aanwijzen
 • Heeft u vaardigheid om met minimale tijdsbesteding duidelijke rapportage van verbeterkansen te realiseren
 • Heeft u inzicht in de tijdsbesteding voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van audits

Incompany

Alle trainingen die DNV verzorgt, kunnen op aanvraag in uw eigen organisatie worden gegeven. Voor meer informatie of een offerte klikt u op onderstaande button "offerte aanvragen" of neem telefonisch contact op met de afdeling training  T: +31 (0) 10 29 22 706.

Banner meer informatie

Offerte aanvragen

Een voorstel ontvangen voor een in-company training?

Opleidingstrajecten

Wilt u een van onze opleidingstrajecten volgen? Bekijk hier alle opleidingstrajecten.

Waarom DNV - training?

Lees de ervaringen van andere trainingsdeelnemers.

Whitepaper

Meer tips over normen? Download een van de vele whitepapers.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvangen de nieuwsbrief.

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden - training.