Other sectors

Steigerbouwers

Scaffolding

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: steigerbouw@dnv.com.

DNV is de certificerende instantie voor het certificeren van personen die op steigers werken. Het certificeren van personen in het werkveld Steigerbouw verloopt conform de internationale accreditatienorm ISO 17024:2012 en waarborgt dat personen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze worden geëxamineerd, en bij een positief resultaat, worden gecertificeerd.

Sinds 1 januari 2017 is het binnen de branche verplicht om aantoonbaar te maken dat u vakbekwaam bent om montagehandelingen te verrichten op steigers. Het is mogelijk om een erkend certificaat te behalen, dat wordt afgegeven door DNV. DNV heeft haar examens uitbesteed aan de volgende examenorganisaties, gesorteerd op alfabetische volgorde:  

Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient u opnieuw aan te tonen dat u vakbekwaam bent door middel van een theorie- en praktijkexamen. Met een DNV persoonscertificaat toont u aan dat u gekwalificeerd bent om steigers te (de)monteren.

De certificering wordt uitgevoerd conform de regels en instructies van de SVWOH. Zie voor het certificatiereglement, het examenreglement en de geldende documenten de website van SVWOH.

DNV verstrekt certificaten voor de vakbekwaamheid van:

  1. Hulpmonteur Steigerbouw (Assisting Scaffolder)
  2. Monteur Steigerbouw (Basic Scaffolder)
  3. 1e Monteur Steigerbouw (Advanced Scaffolder)
  4. Voorman Steigerbouw (Foreman Scaffolding)
  5. Steigerinspecteur (Scaffolding Inspector)
  6. Veiligheidsbeoordeling Steigers I (Safety assessment Scaffolding, Basic)
  7. Veiligheidsbeoordeling Steigers II / DTS (Safety assessment Scaffolding, Advanced)
Voor het afleggen van een examen kunt u zich melden bij één van de genoemde examenorganisaties. Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u ons bereiken via steigerbouw@dnv.com.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: steigerbouw@dnv.com.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: