Other sectors

Steigerbouwers

Scaffolding

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: steigerbouw@dnv.com.

DNV is de certificerende instantie voor het certificeren van personen die op steigers werken. Het certificeren van personen in het werkveld Steigerbouw verloopt conform de internationale accreditatienorm ISO 17024:2012 en waarborgt dat personen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze worden geëxamineerd, en bij een positief resultaat, worden gecertificeerd.

Sinds 1 januari 2017 is het binnen de branche verplicht om aantoonbaar te maken dat u vakbekwaam bent om montagehandelingen te verrichten op steigers. Het is mogelijk om een erkend certificaat te behalen, dat wordt afgegeven door DNV. DNV heeft haar examens uitbesteed aan de volgende examenorganisaties, gesorteerd op alfabetische volgorde:  

Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient u opnieuw aan te tonen dat u vakbekwaam bent door middel van een theorie- en praktijkexamen. Met een DNV persoonscertificaat toont u aan dat u gekwalificeerd bent om steigers te (de)monteren.

De certificering wordt uitgevoerd conform de regels en instructies van de SVWOH. Zie voor de geldende documenten de website van SVWOH.

Het examenreglement treft u aan onder Downloads.

DNV verstrekt certificaten voor de vakbekwaamheid van:

 1. Hulpmonteur Steigerbouw (Assisting Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder assisteert de monteurs bij het sorteren van materiaal, transport, montage en demontage van steigers en ondersteunende constructies.
 2. Monteur Steigerbouw (Basic Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers te monteren, aanpassen en demonteren onder leiding van een 1e Monteur Steigerbouw/ Voorman Steigerbouw.
 3. 1e Monteur Steigerbouw (Advanced Scaffolder) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam alle voorkomende steigers te monteren, aanpassen en demonteren onder leiding van een voorman steigerbouw. Ook is de certificaathouder bekwaam steigers uit cat. 1 2 van het document indeling complexe steigers te inspecteren en vrij te geven.
 4. Voorman Steigerbouw (Foreman Scaffolding) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam om leiding te geven aan meerdere groepen steigerbouwers voor het monteren, aanpassen en demonteren van alle voorkomende steigers.
 5. Steigerinspecteur (Scaffolding Inspector) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers te inspecteren en (complexe) steigers over te dragen aan de opdrachtgever.
 6. Veiligheidsbeoordeling Steigers I (Safety assessment Scaffolding, Basic) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bekwaam steigers visueel te beoordelen op: veiligheid, gebruik, functionaliteit en indien noodzakelijk gevaarlijke situaties te signaleren.
 7. Veiligheidsbeoordeling Steigers II / DTS (Safety assessment Scaffolding, Advanced) - Bevoegdheden: De certificaathouder is bevoegd tot inspectie van niet complexe steigers tot maximaal 24 m. hoog, in uitvoering van staal of aluminium, vast of verrijdbaar. 
 8. Inspectie Draagbaar klimmateriaal (Ladders& trappen) 
 9. Inspectie Rolsteiger materieel (IRM) 
 10.  Deskundig toezichthouder Aluminium Rolsteigers 
 11.  Deskundig toezichthouder Rolsteigers DTR 
 12.  Gebruiker & Monteur Hangbrug Installaties 
 13.  Monteur Hangbrug Installaties
De examenorganisatie die de examens afneemt voor alle bovengenoemde certificatieschema's is IQC. 

Voor de schema's 1 t/m 5 examineren Certiflex, Montfoort Examens, Pontifex, SNEI en XY Masterclass.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922668 of stuur een e-mail naar: steigerbouw@dnv.com.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: