Steigerbouwers

DNV is de certificerende instantie voor het certificeren van personen die met steigers werken. Het certificeren van personen in het werkveld Steigerbouw verloopt conform de richtlijnen van SVWOH en waarborgt dat personen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze worden geëxamineerd, en bij een positief resultaat, worden gecertificeerd.

Sinds 1 januari 2017 is het binnen de branche verplicht om veilig op hoogte te werken. Het is mogelijk om een erkend certificaat te behalen, dat wordt afgegeven door DNV.

DNV verstrekt certificaten voor de kwalificatie van:

  1. Hulpmonteur Steigerbouw (Assisting Scaffolder)
  2. Monteur Steigerbouw (Basic Scaffolder)
  3. 1e Monteur Steigerbouw (Advanced Scaffolder)
  4. Voorman Steigerbouw (Foreman Scaffolding)
  5. Steigerinspecteur (Scaffolding Inspector)
  6. Veiligheidsbeoordeling Steigers I (Safety assessment Scaffolding, Basic)
  7. Veiligheidsbeoordeling Steigers II / DTS (Safety assessment Scaffolding, Advanced)

De certificering wordt uitgevoerd conform de regels en instructies van de SVWOH. Zie voor het certificatiereglement, het examenreglement en de geldende documenten de website van SVWOH.

Voor het afleggen van een theorie- en/of praktijkexamen kunt u zich melden bij één van onderstaande examenorganisaties:

Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig. Daarna dient u door middel van een examen opnieuw aan te tonen dat u vakbekwaam bent voor het werken met steigers. Met een DNV persoonscertificaat toont u aan dat u vakbekwaam bent bij het veilig werken op hoogte.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u ons bereiken via steigerbouw@dnv.com.

 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.

Downloads

 

Certificatie-overeenkomst

 

Reglement Klachten Bezwaar Beroep