Skip to content

Risicoadviseurs

Met een certificaat als Erkend Risicoadviseur kunt u zich onderscheiden, bent u herkenbaar en heeft u een betrouwbaar imago in de markt.

De NTA 8595 is ontwikkeld om klanten zekerheid te bieden over het kwaliteitsniveau van kennis, vaardigheden en competenties van risico-adviseurs. Adviseurs kunnen als persoon op basis van deze NTA 8595 worden gecertificeerd door DNV. De NTA 8595 is te bestellen bij NEN via deze link: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-85952014-nl.htm. Certificatie biedt de erkend risicoadviseur nieuwe mogelijkheden in de markt, omdat hij toegevoegde waarde kan leveren.

Wat is een Erkend Risicoadviseur?

De Erkend Risicoadviseur is een persoon die zelfstandig in staat is om integraal inzicht te geven in de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een onderneming. Op basis van de analyse kan de Erkend Risicoadviseur adviseren over de wijze waarop de onderneming met deze risico’s om kan gaan.

Aan welke competenties moet een Erkend Risicoadviseur voldoen?

  • het integraal inventariseren van de risico’s bij een ondernemer en het inzicht geven in wat de mogelijke gevolgen zijn in relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen
  • het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen 
  • het op basis daarvan de ondernemer begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen.

Een Erkend Risicoadviseur voldoet aan de algemene competenties en adviesvaardigheden en daarnaast beschikt hij aantoonbaar over de vastgestelde competenties voor bedrijfscontinuïteit en/of duurzame inzetbaarheid. Een Erkend Risicoadviseur wordt geëxamineerd op de algemene competenties en op één of allebei de specialisaties, zoals door de kandidaat op zijn aanmelding aangegeven.

Het examen wordt in twee varianten aangeboden:
  • Risicomanagement & Duurzame Inzetbaarheid
  • Risicomanagement & Business Continuity Management

Voor wie is deze certificatie geschikt?

De NTA 8595 richt zich op iedereen die vanuit zijn functie in staat moet zijn om risico’s in kaart te brengen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een onderneming en een advies uit te brengen op welke wijze een onderneming met deze risico’s om kan gaan. Te denken valt aan mensen die als externe partij organisaties hierbij onafhankelijke ondersteuning bieden, zoals management-, veiligheids- en verzekeringsadviseurs. Ook is de NTA van toepassing voor medewerkers die deel uitmaken van een grotere organisatie en die belast zijn met het intern in kaart brengen van deze risico’s en advisering hierover.

Prijs

€ 1.575,- (exclusief btw) voor het examen en de persoonscertificatie

Inhoud

Het examentraject bestaat uit het indienen van rapportages, een kennistoets met meerkeuzevragen en een mondeling assessment. Het assessment is gebaseerd op het door u ingediende rapport en wordt afgenomen door twee assessoren. Tijdens het assessment wordt u ook beoordeeld op kennis, begrip, toepassing en vaardigheden. Meer informatie over het assessment treft u aan in het document Toelichting assessment onderdelen voor ERA certificatie. Na het assessment ontvangt u, bij voldoende blijk van de geëiste kennis en vaardigheden, het persoonscertificaat Erkend Risicoadviseur en wordt u opgenomen in het register van DNV.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor examinering en certificatie ​door de certificatie-overeenkomst in te vullen en te mailen naar vakbekwaamheid@dnvgl.com.

 

Certcheck

De geldigheid van door DNV uitgegeven persoonscertificaten kan worden geverifieerd via onze website www.certcheck.nl.

Downloads

 

Brochure Erkend Risicoadviseur

 

Brochure Erkend Risicoadviseur - Inlegvel

 

Certificatieovereenkomst Erkend Risicoadviseur

 

Examenreglement

 

Geheimhouding

 

Toelichting assessment onderdelen voor ERA certificatie