Skip to content

ENSIA

Ondersteuning in de ENSIA-verantwoording

Wat is ENSIA?

Gemeenten dienen verantwoording te geven over diverse aspecten van de toevertrouwde taken, inzet van IT en verwerking van vertrouwelijke gegevens. De ‘spelregels’ waaraan moet worden voldaan zijn echter continue in beweging. Zo is per 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vervangen door een overheidsbrede Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en staat de verantwoordingsmethodiek met diverse audits ook niet stil. Om de auditdruk te verminderen is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) in het leven geroepen. Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het ENSIA-verantwoordingsproces, waarmee een gemeente middels een verklaring stelt in welke mate wordt voldaan aan de gestelde vereisten vanuit de BIO, Suwinet en Logius.  Wij begrijpen dat het verantwoordingsproces goed moet worden ingevuld, maar ook dat de nodige complexiteit onzekerheden met zich mee brengt. Daarnaast kan het ook zijn dat uw gemeenten gebruik maken van samenwerkingsverbanden, waarover ook verantwoording moet worden gegeven. Wij hebben al vele jaren ervaring met bovenstaande standaarden en zijn daardoor in staat om u te ondersteunen in de ENSIA-verantwoording.

Voordelen van ENSIA 

  • Onze auditoren zijn Register EDP-auditoren bij de beroepsorganisatie van IT-Auditors (NOREA), welbekend met de BIO/ENSIA-, de Suwi- en DigiD-vereisten;
  • De auditoren zijn gekwalificeerde ISO/IEC 27001 auditoren en hebben daarmee uitgebreide ervaring met het toetsen van de maatregelen vanuit ENSIA, welke is gebaseerd op deze norm;
  • Door onze hands-on ervaring met de ontwikkelingen op het gebied van de BIO/ENSIA-verantwoording, de dynamiek en van gemeenten en samenwerkingsverbanden en rapportagevereisten bieden wij een bewezen effectieve en efficiënte aanpak.

Onze aanpak

  • Praktisch: Iedere audit voeren wij uit volgens een vaste methodiek, die wij vooraf duidelijk communiceren. Zo weet u exact wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten;
  • Professioneel: Wij doen geen concessies aan de kwaliteit van onze diensten, zodat wij kunnen waarborgen dat er niet alleen aan onze hoge eisen wordt voldaan, maar ook aan de eisen van onze klanten;
  • Plezierig: Vanaf het eerste moment heeft u een van onze senior partners als vast aanspreekpunt. Deze is bereikbaar voor alle mogelijke vragen die u heeft met betrekking tot de audits. Daarnaast bestaan onze teams uit getalenteerde, hardwerkende professionals die slechts tevreden zijn als u dat bent.

Onze aanpak is bewezen effectief en efficiënt en onze auditors zijn zeer ervaren. Hierdoor kunnen wij kwalitatief uitstekende ondersteuning bij ENSIA-verantwoording aanbieden.

Wilt u meer informatie? 

- Bel ons gerust op 010 2922 700 of neem contact met ons op via ons contactformulier  

- Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

- Vraag een vrijblijvende offerte aan

Snel & eenvoudig

Offerte aanvragen