Healthcare

NEN 7510 certificering - informatiebeveiliging

IT & informatiebeveiliging - DNV GL

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen In 10 stappen naar NEN 7510

NEN 7510 certificering geeft u grip op beveiligingsrisico's. Bereid u voor en download hieronder het stappenplan NEN 7510.

Wat is NEN 7510?

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren. De NEN 7510 kan worden gezien als een kader waarbinnen iedere proceseigenaar relevant geachte informatie voor het proces kan specificeren inclusief bijbehorende maatregelen. 

Sinds april 2020 heeft DNV GL de accreditatie voor NEN 7510-1:2017 behaald. Lees hier meer over onze NEN 7510-1:2017 accreditatie. Bent u nog gecertificeerd tegen de oude versie (NEN 7510:2011)? Dan heeft u nog tot 1 december 2020 om over te gaan op de nieuwe versie. 

Voor bedrijven die al in het bezit zijn van hun ISO 27001 certificaat, biedt dit voordelen, aangezien de indeling van beide standaarden volledig parallel loopt. 

Whitepaper in 10 stappen naar NEN 7510 certificering

DNV GL heeft een stappenplan voor het opzetten van een Informatiebeveiligings Management Systeem. Download hier de whitepaper in 10 stappen naar NEN 7510.

 Whitepaper button - hoekig

Voor wie is de NEN 7510?

De norm is ontwikkeld voor instellingen in de zorg. NEN 7510 geeft u handvatten voor het inrichten van adequate ICT-systemen. De NEN 7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft dus niet beperkt tot technische specificaties maar geeft ook richting aan de organisatie en het menselijk handelen.

Voorbereiding op NEN 7510 certificering

Voordelen van certificering

De NEN 7510 biedt een aantal voordelen voor uw organisatie, zoals:

  • U leert uw beveiligingsrisico’s kennen waarop u vervolgens kunt inspelen.
  • U krijgt een praktisch kader om uw informatiebeveiliging in te richten volgens de wettelijke eisen rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
  • Met een NEN 7510 certificering laat u aan zorgverzekeraars en patiënten zien dat gegevens van patiënten bij u in goede handen zijn.
  • De NEN 7510 helpt u het aantal beveiligingsincidenten te verminderen.

Whitepaper wat houdt NEN 7510 in?

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat NEN 7510 inhoudt. Daarom leggen onze auditoren in de whitepaper 'Wat houdt NEN 7510 in?'  uit waar deze norm precies over gaat.

 Whitepaper button - hoekig

Is NEN 7510 certificering verplicht?

Zorginstellingen in Nederland moeten aan de Inspectie Gezondheidsdienst en Jeugd (IGJ) kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste informatiebeveiliging. IGJ zal bij het toetsen van zorginstellingen op informatiebeveiliging de NEN 7510 als leidraad nemen. De norm NEN 7510 helpt de verantwoordelijken relevante maatregelen te bepalen, in te voeren en te beheersen. 

NEN 7510 certificering door DNV GL 

Na een positieve auditbeoordeling volgens de norm NEN 7510 geeft DNV GL een certificaat af waarmee u aantoont te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. U kunt de audits combineren met certificeringen voor andere normen zoals HKZ en ISO 9001.

Meer informatie over de NEN 7510? 

 Offerte button hoeken - image

Download de NEN 7510 norm

De NEN 7510 norm is vrij beschikbaar gesteld door het Ministerie VWS. Kijk hier hoe u de norm kosteloos kunt downloaden.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen In 10 stappen naar NEN 7510

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: