NEN 7510 certificering - informatiebeveiliging

NEN 7510 certificering geeft u grip op beveiligingsrisico's. Bereid u voor en download hieronder het stappenplan NEN 7510.

Wat is NEN 7510?

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren. De NEN 7510 kan worden gezien als een kader waarbinnen iedere proceseigenaar relevant geachte informatie voor het proces kan specificeren inclusief bijbehorende maatregelen.

OFFERTE AANVRAGEN

NEN 7510+A1

DNV beschikt over een accreditatie voor NEN 7510-1:2017+A1:2020. Lees hier meer over onze NEN 7510-1:2017 accreditatie. Voor ziekenhuizen en zorgorganisaties die al in het bezit zijn van hun ISO 27001 certificaat, biedt dit voordelen, aangezien de indeling van beide standaarden volledig parallel loopt. 

Whitepaper in 10 stappen naar NEN 7510 certificering

DNV heeft een stappenplan voor het opzetten van een Informatiebeveiligings Management Systeem. Download hier de whitepaper in 10 stappen naar NEN 7510.

Voor wie is de NEN 7510?

De norm is ontwikkeld voor instellingen in de zorg. NEN 7510 geeft u handvatten voor het inrichten van adequate ICT-systemen. De NEN 7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft dus niet beperkt tot technische specificaties maar geeft ook richting aan de organisatie en het menselijk handelen.

Voorbereiding op NEN 7510 certificering

Voordelen van NEN 7510 certificering

De NEN 7510 biedt een aantal voordelen voor uw organisatie, zoals:

  • U leert uw beveiligingsrisico’s kennen waarop u vervolgens kunt inspelen.
  • U krijgt een praktisch kader om uw informatiebeveiliging in te richten volgens de wettelijke eisen rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
  • Met een NEN 7510 certificering laat u aan zorgverzekeraars en patiënten zien dat gegevens van patiënten bij u in goede handen zijn.
  • De NEN 7510 helpt u het aantal beveiligingsincidenten te verminderen.

Whitepaper: Wat houdt NEN 7510 in?

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat NEN 7510 inhoudt. Daarom leggen onze auditoren in de whitepaper uit waar deze norm precies over gaat.

Is NEN 7510 certificering verplicht?

Zorginstellingen in Nederland moeten aan de Inspectie Gezondheidsdienst en Jeugd (IGJ) kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste informatiebeveiliging. IGJ zal bij het toetsen van zorginstellingen op informatiebeveiliging de NEN 7510 als leidraad nemen. De norm NEN 7510 helpt de verantwoordelijken relevante maatregelen te bepalen, in te voeren en te beheersen. 

NEN 7510 certificering door DNV 

Na een positieve auditbeoordeling volgens de norm NEN 7510 geeft DNV een certificaat af waarmee u aantoont te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. U kunt de audits combineren met certificeringen voor andere normen zoals HKZ en ISO 9001.

Meer informatie over de NEN 7510? 

Voorbeeld van een NEN 7510 gecertificeerde organisatie

Download de NEN 7510 norm

De NEN 7510 norm is vrij beschikbaar gesteld door het Ministerie VWS. Kijk hier hoe u de norm kosteloos kunt downloaden.

Van NEN 7510:2017 naar NEN 7510:2017+A1:2020

De voornaamste verandering betreft het consequent doorvoeren van de meest recente vertaling van de zogenoemde High Level Structure (HLS). Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen, waarmee de tekst van NEN 7510-1:2017 volledig in overeenstemming zijn met de HLS-vertaling. Organisaties die in bezit zijn van een NEN 7510:2017 certificaat ontvangen een nieuw certificaat waar de nieuwe norm NEN 7510:2017+A1:2020 op vermeld staat.

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.