Skip to content

HKZ-certificering ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

De nieuwe HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein gaat over hoe ketens en netwerken in de zorg of het sociale domein laten zien aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Met dit HKZ keurmerk maakt u kwaliteit extern aantoonbaar.

HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein

De norm vestigt de aandacht op thema’s die op ketengebied van belang worden gevonden, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Maar ook besteedt de norm aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zo veel mogelijk zelf te regelen. Deze HKZ-norm is niet onder accreditatie.

OFFERTE AANVRAGEN

Niveaus van HKZ-certificering Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein

Deze HKZ-norm onderscheidt twee niveaus van HKZ certificering: 

Niveau 1: geeft de basiseisen waaraan de keten of het netwerk moet voldoen om een goede ketensamenwerking te bewerkstelligen. 

Niveau 2: bevat een aanscherping van de eisen op niveau 1, met de nadruk op de regie en eindverantwoordelijkheid binnen de keten of het netwerk. Een keten of netwerk kan na niveau 1 altijd doorgroeien naar niveau 2. Dit is echter niet noodzakelijk. Het gaat er om dat de keten of het netwerk vaststelt welk niveau haalbaar en wenselijk is in de praktijk. Het voldoen aan de normeisen leidt per niveau tot erkenning.

Een keten of netwerk

Een keten of netwerk wordt hierbij gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. Dit kan gaan om eenvoudige tot zeer complexe dienstverleningen.

De HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein vervangt de HKZ-normen Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007 en Ketenkwaliteit diabeteszorg versie 2009.

De volgende stappen op weg naar deze HKZ certificering?

  • Download onze whitepaper: 'in 10 stappen naar certificatie'.
  • Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een HKZ certificatietraject.
  • Wilt u direct contact? Bel 010-2922 700
  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling

 

Unieke auditmethode

Next Generation Risk Based Certification

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod [dnvba.nl]