Healthcare

HKZ-certificering ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Download de HKZ whitepaper

De nieuwe HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein gaat over hoe ketens en netwerken in de zorg of het sociale domein laten zien aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Met dit HKZ keurmerk maakt u kwaliteit extern aantoonbaar.

HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein

De norm vestigt de aandacht op thema’s die op ketengebied van belang worden gevonden, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Maar ook besteedt de norm aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zo veel mogelijk zelf te regelen. Deze HKZ-norm is niet onder accreditatie. 

Offerte button hoeken - image

Niveaus van HKZ-certificering Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein

Deze HKZ-norm onderscheidt twee niveaus van HKZ certificering: 

Niveau 1: geeft de basiseisen waaraan de keten of het netwerk moet voldoen om een goede ketensamenwerking te bewerkstelligen. 

Niveau 2: bevat een aanscherping van de eisen op niveau 1, met de nadruk op de regie en eindverantwoordelijkheid binnen de keten of het netwerk. Een keten of netwerk kan na niveau 1 altijd doorgroeien naar niveau 2. Dit is echter niet noodzakelijk. Het gaat er om dat de keten of het netwerk vaststelt welk niveau haalbaar en wenselijk is in de praktijk. Het voldoen aan de normeisen leidt per niveau tot erkenning.

Een keten of netwerk

Een keten of netwerk wordt hierbij gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. Dit kan gaan om eenvoudige tot zeer complexe dienstverleningen. 

De HKZ-norm Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein vervangt de HKZ-normen Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007 en Ketenkwaliteit diabeteszorg versie 2009.

Wilt u weten tegen welke HKZ-normen DNV ook certificeert? 

Klik hier voor een overzicht van alle HKZ-normen.   

De volgende stappen op weg naar deze HKZ certificering?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Download de HKZ whitepaper

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: