Skip to content

Gluten-free certification program issue 3

Personen die een strikt glutenvrij dieet moeten aanhouden, moeten zeker zijn van de veiligheid van geëtiketteerde producten. Een managementsysteem voor glutenvrije productie biedt veel bescherming tegen productiefouten en zorgt voor duidelijke herkenning op het moment van aankoop.

De norm is gebaseerd op HACCP en omvat managementsystemen voor voedselveiligheid en internationaal aanvaarde best practices om de veiligheid en kwaliteit van producten te garanderen. Detailhandelaren, foodservicebedrijven en grote levensmiddelenfabrikanten accepteren certificatie volgens deze norm als onderdeel van het goedkeuringsproces voor hun leveranciers. Het is een op gezond verstand gebaseerde en risicogerichte aanpak, die naleving van de regelgeving ondersteunt en bedrijven een duidelijk pad naar certificatie biedt.

Het Gluten-Free Certification Program (GFCP) van BRCGS kan worden toegevoegd aan iedere door het GFSI gebenchmarkte voedselveiligheidsnorm, zoals FSSC 22000, IFS Food en SQF. De audits kunnen apart worden uitgevoerd of in combinatie met de audit voor uw GFSI-certificatie. Daarmee beperkt u de auditkosten en de verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Het is bovendien handig als de certificatiedatums gelijklopen.

Voordelen

Certificering van de systemen en faciliteiten biedt uw bedrijf de volgende voordelen:

 • Voorkoming van productiefouten.
 • Vermindering van de risico’s die verbonden zijn aan het louter op gluten testen van het eindproduct.
 • Bescherming van personen die risico’s lopen en gemakkelijke herkenning van glutenvrije producten.
 • Toegang tot nieuwe markten en nieuwe zakelijke kansen.
 • Kostenbesparing en operationele efficiëntieverbetering door het combineren van audits met bestaande door het GFSI gebenchmarkte normen.
 • Verbeterd consumentenvertrouwen door ondersteuning van uw claims inzake uw glutenvrije consumentenproducten door toonaangevende coeliakie-organisaties.

De norm:

De Gluten-Free Certification Program (GFCP) Global Standard biedt een raamwerk voor een managementsysteem voor glutenvrije productie. Het ondersteunt de controle op gluten in glutenvrije producten, van productie tot verwerking en verpakking. Het is een aanvulling op de door het GFSI gebenchmarkte normen en wordt wereldwijd erkend door de belangrijkste coeliakieverenigingen. De norm is van toepassing op de volgende producten:  

 • bewerkte levensmiddelen, zowel onder eigen merk als onder de merknaam van klanten
 • ingrediënten voor gebruik door foodservicebedrijven, cateringbedrijven en/of levensmiddelenfabrikanten
 • huisdierenvoeding
 • cosmetica
 • natuurlijke gezondheidsproducten
 • geneesmiddelen

De norm bestaat uit 9 secties: 

1. Betrokkenheid van het senior management 

Verankering aan de top is essentieel om een goede veiligheidscultuur te ontwikkelen en om het Gluten-Free Management System (GFMS) effectief te laten zijn. Het draagt bij aan de volledige implementatie en de voortdurende ontwikkeling van het systeem. 

2. Basisvoorwaardenprogramma’s 

Een volledig geïmplementeerd basisvoorwaardenprogramma vormt de basis voor een GFMS. Het programma is verplicht om de operationele omstandigheden op de productielocatie te controleren en de productie van veilig voedsel te bevorderen. 

3. Glutencontroles 

Er moeten maatregelen worden genomen om gedurende het hele productieproces op gluten te controleren. Daartoe behoren passende trainingen van het personeel, goedkeuring van leveranciers en ingrediënten, specificaties van het eindproduct en tests. 

4. HACCP-principes 

De locatie moet beschikken over een gedocumenteerd, volledig geïmplementeerd en effectief voedselveiligheidsplan waarin de HACCP-principes van de Codex Alimentarius zijn verwerkt. 

5. Documentatie 

Er moet documentatie worden bijgehouden om aan te tonen dat alle beheersmaatregelen effectief worden toegepast en om officiële, onafhankelijke verificaties door derden mogelijk te maken. 6. Documentbeheer De productielocatie beschikt over een procedure voor het beheer van documenten die het GFMS beschrijven. 

7. Validatie 

De beheersmaatregelen moeten worden gevalideerd. De documentatie moet voldoende bewijs bevatten voor de effectieve beheersing van ieder gevaar, inclusief ondersteunende gegevens.   

8. Onderhoud en herbeoordeling van het GFMS 

Het verantwoordelijke team evalueert het GFMS minstens eenmaal per jaar en voorafgaand aan wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de productveiligheid. Wijzigingen die voortvloeien uit de beoordeling worden in het GFMS doorgevoerd en de betrokken werknemers worden door middel van trainingen op de hoogte gesteld. De wijzigingen worden volledig gedocumenteerd en de validatie wordt geregistreerd. 

9. Interne audits 

Er wordt een programma voor interne audits opgesteld. De frequentie moet worden bepaald aan de hand van de bijbehorende risico’s en eerdere auditresultaten. Alle activiteiten worden minstens eenmaal per jaar uitgevoerd.

Hoe kunt u zich laten certificeren?

1. Bestudeer het programma 

Op de webpagina over het Gluten-Free Certification Program vindt u meer informatie over het programma, de voordelen en hoe u de norm kunt downloaden. 

2. Download de norm 

Bezoek de BRCGS-website om u online aan te melden en het Gluten-Free Certification Program Issue 3 en andere technische documenten te ontvangen. 

3. Meld u aan voor het programma 

Ga een Program License Agreement met BRCGS aan. In die licentieovereenkomst vindt u de algemene voorwaarden van BRCGS. Dien via een Schedule A-formulier en/of een gelijkwaardig door BRCGS goedgekeurd proces een overzicht in van alle glutenvrije producten die onder de GFCP Global Standard moeten worden erkend. 

4. Bereid u voor op de audit 

Voordat u een audit plant, kiest u de optie van uw voorkeur en voert u een voorbereidende zelfbeoordeling uit. Dit kan gebeuren als een interne audit, met behulp van de GFCP-checklist voor zelfbeoordeling. 

5. Selecteer een certificatie-instelling 

Kies uw geaccrediteerde certificatie-instelling, bijvoorbeeld DNV. Samen bespreken we de scope van de audit en spreken we een datum af. 

6. Voer de audit uit 

Tijdens de audit wordt de praktische implementatie van het Gluten-Free Management System gecontroleerd. Dit omvat observaties van de productieprocedures en -processen, de beoordeling van documenten en het voeren van gesprekken met het personeel. Een traceerbaarheidstest en beoordeling van productlabels maken ook deel uit van de audit.  

7. Ontvang het certificaat 

Binnen 28 dagen na de audit moeten eventuele afwijkingen zijn verholpen en eventuele corrigerende maatregelen zijn toegepast. De certificatie-instelling zal uw bewijsmateriaal beoordelen alvorens het auditrapport af te ronden en zal uw certificaat binnen 42 dagen na de eerste auditdag afgeven. 

8. Behoud de certificatie 

Gebruik de inzichten uit het certificeringsproces om verbeterpunten te identificeren en te beoordelen hoe u kunt blijven voldoen aan de eisen van het programma. Dit zal u ook helpen om u voor te bereiden op de audit van volgend jaar. Zorg ervoor dat die geboekt is, zodat de audit ongeveer 2 maanden voor het verstrijken van het GFCP-certificaat kan plaatsvinden. Dan is er voldoende tijd voor de audit en de afgifte van een nieuw certificaat. 

9. Etiketten en consumentencommunicatie 

Zorg ervoor dat consumenten gemakkelijk kunnen zien dat uw product werkelijk glutenvrij en veilig is. U kunt op detailhandelsverpakkingen gebruikmaken van GFCP-handelsmerken of van door GFCP goedgekeurde en beheerde handelsmerken. Het ontwerp van uw marketingmateriaal en labels moet voldoen aan de in de GFCP Trademark Usage Guide gestelde eisen. Alle ontwerpen moeten vóór gebruik in de markt ter goedkeuring aan BRCGS worden voorgelegd.

Wat kan DNV voor u doen?

Wij kunnen de volgende diensten leveren:

Gap-analyse: DNV biedt een gap-analyse in het licht van de in de norm gestelde eisen, om productielocaties voor te bereiden op hun certificatie-audit. De beoordeling geeft aan welke verbeteringen er nodig zijn om de productielocatie voor de certificatie-audit te laten slagen.

Certificering voor het Gluten-Free Certification Program: Certificering van uw managementsysteem voor productveiligheid.

DNV beschikt over een uitgebreid netwerk van auditors met veel ervaring in het uitvoeren van audits gericht op de voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van producten en processen van organisaties. Dit omvat de certificering van de voedselveiligheid volgens alle door het GFSI gebenchmarkte normen.

Auditors uit het wereldwijde netwerk van DNV zijn in vele landen gevestigd en kunnen audits aanbieden in de eigen taal, met kennis en begrip van de plaatselijke gewoontes.

  Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Waarom DNV?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Unieke auditmethode

Risk Based Certification.

 

Training

Bekijk het volledige trainingsaanbod.

 

Whitepapers

Klik hier voor een overzicht van al onze whitepapers.