Skip to content

Structureel verduurzamen binnen gemeenten met de CO2-Prestatieladder.

Verminder de CO2-uitstoot van uw overheidsorganisatie op een structurele en ambitieuze manier met een CO2-Prestatieladder certificaat.

Het klimaatakkoord van Parijs dat begin 2020 in werking is getreden, heeft 195 deelnemende landen. Nederland maakt hier deel van uit en doet actief mee. De overheid heeft in het regeerakkoord stevige doelen voor CO2-reductie in 2030 opgenomen. Het uiteindelijk doel voor 2050: Nederland volledig klimaat neutraal. Gemeenten, provincies en waterschappen spelen bij het behalen van deze doelstelling een cruciale rol. De CO2-prestatieladder helpt hierbij en vormt de energietransitie!

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland. Door middel van de CO2-Prestatieladder kunnen gemeenten inzicht verkrijgen in de CO2-uitstoot, hier maatregelen voor treffen en  kosten reduceren. De ladder helpt overheden bij het voldoen aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Lees hier meer informatie over de CO2-Prestatieladder. 

In de informatiebrochure ‘De CO2-Prestatieladder voor overheden’ kunt u meer informatie lezen over de CO2-Prestatieladder gericht op overheden. 

Waarom CO2-Prestatieladder certificeren als gemeente?

Er zijn al een aantal gemeenten in Nederland die in het bezit zijn van een CO2-Prestatieladder certificaat. Hieronder ziet u een aantal voordelen en motivatiepunten waarom u als gemeente voor de CO2-Prestatieladder moet kiezen:
  1. Met een CO2-Prestatieladder certificaat kan uw gemeente invulling geven aan de doelstellingen in het klimaatakkoord.
  2. De CO2-Prestatielader functioneert als een managementsysteem om de CO2-prestaties binnen uw overheidsorganisatie te monitoren en te meten. 
  3. Met een CO2-Prestatieladder geeft u het voorbeeld aan andere gemeenten, organisaties en burgers.
  4. Reduceer de CO2-uitstoot jaarlijks en boek hiermee vooruitgang.
  5. Gebruik de CO2-Prestatieladder om duurzaam in te kopen.
  6. Creëer bewustwording binnen uw gemeente.
  7. De CO2-Prestatieladder geeft u inzicht in de energiestroom, waardoor uw gemeente hierop kan besparen. 
  8. Met de CO2-Prestatieladder wordt voldaan aan de EED-verplichting.
  9. De CO2-Prestatieladder fungeert als basis voor andere duurzaamheidsmaatregelen. 
  10. De CO2-Prestatieladder stimuleert samenwerking binnen de keten. 
Bron: VNG

Hoe certificeert u uw gemeente voor de CO2-Prestatieladder?

DNV GL helpt u graag bij uw CO2-Prestatieladder certificatie. Wij zijn een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Door middel van een jaarlijkse audit toetsen wij of u voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Lees hier meer over ons certificeringstraject. 

Vrijstelling EED-auditplicht

Wanneer u voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder of hoger gecertificeerd bent, voldoet u ook aan de EED-verplichting. Lees hier meer over de EED-verplichting.

De volgende stappen naar CO2-Prestatieladder certificering

  5 vragen over de CO2-Prestatieladder

5 vragen over de CO2-Prestatieladder

Wie de CO2-Prestatieladder wil gaan toepassen, krijgt bezoek van certificerende instelling. Wat moet u weten over de CO2 Prestatieladder?

  'In 10 stappen naar certificatie'

'In 10 stappen naar certificatie'

In de oriëntatiefase naar certificering zult u tegen verschillende vragen aanlopen: hoe bereidt u uw organisatie voor op certificering? Welke stappen zijn essentieel in het certificatietraject? Download de whitepaper hier.

 

Waarom DNV GL?

Kies de juiste certificerende instelling.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

 

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

 

Waarom managementsystemen?

De toegevoegde waarde van certificering.