EED-vrijstelling middels MJA3 vervalt, ISO 50001 dekt de EED-auditplicht af.

De huidige Meerjarenafspraak energie-efficiëntie MJA3 loopt na 2020 af. Daarom is het belangrijk om als organisatie na te gaan denken hoe u verder moet gaan. Voor veel organisaties vervalt namelijk de vrijstelling voor de informatieplicht voor energiebesparing en de EED-auditplicht. Neemt u deel aan MJA3? Met een ISO 50001 certificaat ontvangt u vrijstelling op de EED-auditplicht.

Wat is MJA3?

MJA staat voor Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Organisaties die aan MJA3 deelnemen zijn wettelijk verplicht om energiezuinig te zijn in hun verbruik volgens het energie-efficiëntieplan (EEP). Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van een organisatie, waardoor maatregelen kunnen worden getroffen. Het maakt een onderdeel uit van het duurzaamheids- en strategische beleid. 

MJA3 loopt af

De termijn van MJA3 loopt eind 2020 af, dat zorgt voor verplichtingen én kansen. Veel organisaties verliezen hun vrijstelling voor de informatieplicht voor energiebesparing en de EED-auditplicht. Dit betekent dat bij alle organisaties die hier mee te maken hebben in 2020 al een EED-audit moet worden uitgevoerd. Energiemanagementsystemen zoals de ISO 50001, ISO 14001 in combinatie met CO2 reductiemanagement of de CO2-prestatieladder kunnen ingezet worden om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden.

Wat is een EED Energie-audit?

Een EED Energie-audit dient elke 4 jaar uitgevoerd te worden om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een organisatie. Het doel van de audit is organisaties bewust maken van hun energiegebruik en het implementeren van rendabele maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar.

De deadline om een verplichte energie-audit uit te voeren volgens de Europese EED-richtlijn (Energy Efficiency Directive 2012/27/EU) was 5 december 2019. Deze verplichting geldt voor organisaties met meer dan 250 medewerkers of meer dan 50 miljoen euro omzet. 

Vrijstelling voor de EED-auditplicht door ISO 50001, CO-2 Prestatieladder of ISO 14001 

Wanneer u een alternatief wilt kiezen voor de EED-auditplicht, kunt u kiezen uit drie andere schema’s. Met de volgende certificaten kunt vrijstelling krijgen van een EED verplichting:

Het CO2 Reductiemanagement certificaat is een nieuwe methode om vrijstelling te krijgen en is ontwikkeld door het SCCM (www.sccm.nl).  De volledige lijst van keurmerken op basis waarvan u vrijstelling kunt aanvragen vindt u op de website van de RVO. DNV GL biedt diverse certificeringen aan die voldoen aan de EED-vrijstellingen.

Certificering volgens ISO 50001

De ISO 50001 biedt ondersteuning aan bij de ontwikkeling van een systematische aanpak van uw energieprestaties, inkoop en gebruik. Om u goed op weg te helpen naar ISO 50001 certificering kunt u het ‘Stappenplan Energiemanagementsysteem’ downloaden. In deze whitepaper van DNV GL volgt een eenvoudig 10-stappenplan voor het invoeren van een energiemanagementsysteem. Daarin worden de meest voorkomende valkuilen genoemd plus een oplossing om die te omzeilen. Download de gratis whitepaper 'In 10 stappen naar een Energiemanagementsysteem' hier.

Whitepaper button - hoekig 

Training Normkennis ISO 50001

ISO 50001 toepassen binnen uw organisatie? Volg dan de interactieve 2-daagse training Normkennis ISO 50001:2018. De training geeft u een goed inzicht in de belangrijkste eisen van de ISO 50001. Klik hier voor meer informatie over de ISO 50001 training. 

Compliance check

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen in andere lidstaten van de EU? Dan heeft u te maken met verschillende wetgevingen per EU-land met betrekking tot de EED. Hierdoor is het complex om te zien of en hoe u aan de EED moet voldoen. Daarom biedt DNV GL hiervoor een compliance plan. Wij beschikken over alle informatie m.b.t. EED-wetgeving in alle EU-landen. Op basis hiervan kunnen wij een analyse maken en bepalen of u moet voldoen aan de EED.

Wilt u starten met een van de certificatietrajecten?

Dan helpen wij u hier graag mee. Wij hebben een ruime en lange ervaring met certificatie-trajecten en voeren sinds 2015 al energie audits uit bij diverse organisaties. Deze audits zijn maatwerk en helpen u naast het voldoen aan de EED, inzicht te krijgen in uw energiehuishouding en het formuleren van energiebesparingsmaatregelen.

Offerte button hoeken - image

Wilt u meer informatie over ISO 50001 of energie-audits? 

 

Waarom DNV?

Ervaar DNV's unieke auditaanpak: Risk Based Certification

 

Whitepapers downloaden

Meer tips over normen? Download de whitepapers

 

Trainingsaanbod

Bekijk ons trainingsaanbod.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u de DNV nieuwsbrief al? Schrijf u nu in!