Transitie naar IFS Logistics versie 3

International Featured Standards (IFS) Logistics voor de voedingsmiddelenindustrie

De IFS Logistics-norm beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van logistieke activiteiten en omvat onder meer alle vormen van transport (weg-, spoor-, lucht- en maritiem transport), opslag, distributie, laden en lossen etc. De norm is van toepassing op alle soorten food- en non-foodproducten, ongeacht of deze moeten worden vervoerd in bevroren, gekoelde of niet-gekoelde toestand.

IFS Logistics versie 3 is bijgewerkt zodat deze aansluit bij huidige regelgeving, marktverwachtingen en de laatste trends. De nieuwe versie heeft minder eisen dan de vorige en is daarnaast geoptimaliseerd qua protocol en structuur. De norm sluit nu aan bij IFS Food versie 8, wat relevant is voor gecombineerde audits, en bij internationale voedselveiligheidsnormen.

De bijgewerkte IFS Logistics versie 3

Versie 3 werd eind 2023 bijgewerkt na overleg met certificerende instanties en deskundigen uit de logistieke sector. De nieuwe versie introduceert een eenvoudiger structuur, evenals enkele uitbreidingen wat betreft de scope en verduidelijking van opslag en andere aspecten. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen:

 • Een nieuwe standaarddocumentstructuur met het oog op harmonisatie van de IFS-normen.
 • Sterkere focus op ISO/IEC 17065 en ISO 22003-2.
 • Aansluiting bij de nieuwe Codex Alimentarius en benchmarkingvereisten van het GFSI.
 • Uitbreiding van de scope van IFS Logistics met ‘Introductie van logistieke verwerkingsdiensten’, waardoor nu ook eenvoudige sortering van groenten en fruit en etikettering eronder vallen.
 • Toevoeging van een scope voor diervoeders.
 • Verduidelijking van de IFS Logistics-scope wat betreft kortstondige opslag en/of transport van containers, organisatie van transport en opslag als dienstverlening, en uitsluitingsregels.
 • Introductie van deels uitbestede logistieke verwerkingsdiensten.
 • Herziening van het scoresysteem om aansluiting bij IFS Food versie 8 te waarborgen.
 • Beschrijving van verschillende soorten logistieke structuren, zoals gedecentraliseerde structuren.
 • Verduidelijking wat betreft onaangekondigde audits, waaronder een nieuwe IFS Star-status ter verbetering van voedselveiligheid en transparantie.

Transitietijdpad

Versie 3 treedt in werking vanaf 1 juni 2024. Tot en met 30 november 2024 zijn audits tegen de huidige IFS Logistics versie 2.3 nog toegestaan. Vanaf 1 december 2024 moeten alle audits worden uitgevoerd tegen IFS Logistics 3.0. Alle gecertificeerde organisaties moeten de upgrade naar versie 3.0 vóór 30 november 2025 hebben voltooid.

In bepaalde uitzonderlijke situaties kan versie 2.3 nog van toepassing zijn na 1 december 2024. Bij de overgang naar versie 3.0 is het volgen van onderstaande regels verplicht:

 • Aangekondigde audits (één enkele locatie en hoofdkantoor voor meerdere locaties): Organisaties kunnen vanaf 1 juni 2024 de transitie maken en met versie 3.0 gaan werken of tot 1 december 2024 versie 2.3 blijven toepassen. Vanaf laatstgenoemde datum moeten audits worden uitgevoerd volgens de nieuwe versie 3.0.
 • Onaangekondigde audits: Versie 2.3 geldt wanneer het tijdvenster voor de audit start vóór 1 oktober 2024, versie 3.0 is van toepassing wanneer het tijdvenster voor de audit start op of na 1 oktober 2024.
 • Audits op meerdere locaties: Auditlocaties en het hoofdkantoor van de onderneming moeten tegen dezelfde versie worden geaudit. Na 1 december 2024 geldt versie 3.0 voor alle audits die worden uitgevoerd op het hoofdkantoor.
 • Vervolgaudits: Wanneer de betreffende hoofdaudit werd uitgevoerd tegen versie 2.3 en vóór 1 december 2024, is versie 2.3 ook van toepassing op de vervolgaudit.
 • Uitbreidingsaudits: Wanneer de betreffende hoofdaudit werd uitgevoerd tegen versie 2.3 en vóór 1 december 2024, is versie 2.3 ook van toepassing op de uitbreidingsaudit.
 • Upgrade-audits (transitie): De upgrade-audit moet een volledige audit tegen IFS Logistics versie 3.0 zijn.

Voorbereiding op implementatie

DNV is uw certificatie-instelling en als zodanig verplicht om uw certificaat bij te werken en, na geslaagde voltooiing van uw upgrade-audit naar versie 3.0, een IFS Logistics 3.0-certificaat af te geven. De vervaldatum vermeld op het huidige certificaat voor versie 2.3 zal worden aangehouden. Verwijzingen naar versie 3.0 zullen duidelijk worden aangegeven in het auditrapport, auditplan en auditprogramma en andere auditdocumenten (naargelang relevant).

Wij raden u aan om zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen op de transitie te starten en goed te plannen hoe de vereiste wijzigingen in uw managementsysteem zullen worden opgenomen. Aanbevolen stappen:

 • Zorg dat u bekend raakt met de bijgewerkte norm en met de wijzigingen in het bijzonder.
 • Bied de betrokken medewerkers in uw organisatie de nodige training om te zorgen dat ze de eisen en belangrijkste wijzigingen van de nieuwe versie begrijpen.
 • Identificeer eventuele lacunes die moeten worden aangepakt en stel een implementatieplan op.
 • Actualiseer uw managementsysteem en voer de nodige maatregelen uit.

Wat kan DNV voor u doen?

DNV kan uw partner zijn bij de transitie naar een nieuwe norm, maar ook wanneer uw certificeringstraject nog moet beginnen. Wij bieden opleidingen op het gebied van transities en normen, evenals zelfevaluaties, gap-analyses en certificering.