Skip to content

UWV weer MVO-gecertificeerd: ‘Onderscheidend zijn én blijven’

Sinds 2013 is UWV volgens de MVO Prestatieladder gecertificeerd. En sinds 2016 is dat op niveau 4. Ook in 2023 is dat weer het geval, het certificaat dat hierbij hoort, werd op donderdag 19 januari in Amsterdam uitgereikt door auditor Michael van Alphen. Beleidsadviseur MVO Liza van Megen kijkt terug op de behaalde MVO-resultaten, maar ook vooruit.

Wat is de MVO Prestatieladder?

Met MVO Prestatieladder certificering kunt u de inspanningen binnen uw organisatie op het gebied van MVO direct inzichtelijk maken. Met het MVO Prestatieladder certificaat maakt u aantoonbaar hoever uw organisatie is met MVO.

MVO Prestatieladder certificaat voor UWV

MVO certificaat UWV In november van het afgelopen jaar vond de hercertificering plaats. Daarbij wordt gekeken of UWV niveau 4 van de in totaal vijf niveaus van de Prestatieladder kan behouden. Inhoudelijk wordt bij zo'n audit gekeken naar onderwerpen op het gebied van diversiteit en inclusie, in hoeverre inkoopprocessen maatschappelijk verantwoord zijn en hoe de stand van zaken is bij de reductie van de uitstoot van CO2. Maar ook al naar de nieuwe onderwerpen zoals de CSRD. 

Het certificaat werd uitgereikt aan Nathalie van Berkel die MVO vanuit de Raad van Bestuur in portefeuille heeft. In haar dankwoord bracht zij de rol van UWV terug tot de kern. Het gaat om impact maken: 'Enerzijds door de positieve impact op mensen te vergroten, anderzijds door de negatieve impact op het milieu te verkleinen.' 

Onderscheidend blijven

Er zijn vijf niveaus waarop je als organisatie kunt worden gecertificeerd. Niveau 4, waarop UWV is gecertificeerd, is geen doel op zich. Meer een stok achter de deur. Liza: 'Dit niveau halen is een hele prestatie die we met z'n allen hebben gerealiseerd, maar op dit niveau blijven vraagt ook veel van ons. Om niveau 4 te handhaven vraagt het actie, tonen van lef en samenwerking. Voor de komende tijd vatten we dat samen in het MVO-motto: alles wat je doet, kun je op een MVO-manier doen! Met andere woorden: MVO is niet meer 'iets' wat we erbij (moeten) doen, maar willen we vanuit de drie MVO-pijlers (Mens, Milieu en Maatschappij) steeds meer verweven in alles wat we doen, van dienstverlening tot bedrijfsvoering en afdelingsuitjes. 

Rol voor medewerkers

Medewerkers spelen een belangrijke rol in het op niveau houden van MVO. Bijdragen kan op allerlei manieren, denk maar eens aan het meenemen van je eigen mok, in plaats van gebruik te maken van wegwerpbekers. Liza: 'Wist je dat er per week bij UWV een stapel van 300 meter aan wegwerpbekers wordt gebruikt? Dat zijn op jaarbasis ruim 50 Eiffeltorens'.  Of neem een vegetarische of veganistische lunch. Ook het gebruik van OV om naar je werk te komen, of voor het maken van een dienstreis maakt het verschil.' Maar er is ook organisatie breed nog veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Nogmaals Liza: 'Ik zie nog te vaak dat er bij evenementen of andere gelegenheden gadgets worden uitgedeeld. Vaak niet duurzaam of overbodig.'  Tot slot roept Liza mensen op om bewust om te blijven gaan met bijvoorbeeld het opslaan van data: 'Dat zijn zaken waar veel mensen niet aan denken, het kost ook veel energie en veroorzaakt veel CO2. Het zit 'm soort vaak in ogenschijnlijk kleine dingen waar we met z'n allen (22.000 medewerkers) grote stappen mee kunnen maken.'

Auditor Michael van Alphen over UWV

“Het blijft bijzonder, MVO Prestatieladder certificering voor de gehele organisatie van UWV. DNV voert al een aantal jaren de certificering uit. Ook wij zien in deze jaren een mooie ontwikkeling bij UWV. In deze afgelopen jaren zijn er tientallen of zelfs honderden acties uitgevoerd, zo komt UWV steeds een stap verder. Maar een certificaat behouden, betekent ook dat er actiepunten zijn om aan te werken. Zo blijft de organisatie de inspanningen op het gebied van MVO steeds verbeteren en ontwikkelen, het is nooit af en kan altijd beter. Gelukkig is er bij UWV aan inspiratie geen gebrek, elke keer zijn er weer nieuwe initiatieven, en dat is mooi om te zien!”

Wilt u meer weten over de MVO Prestatieladder?