MUIS Software gecertificeerd voor ISO 27001

In deze case leest u hoe en waarom onze klant MUIS Software zich voor ISO 27001 heeft laten certificeren. Welke voordelen levert het voor hen op? En welke stappen hebben zij genomen naar certificering?

Als gevolg van de wet rondom veiligheid en privacy van persoonsgegevens heeft MUIS Software een extra stap gezet wat informatieveiligheid betreft door de toetsing voor het ISO 27001-certificaat te starten. Bij MUIS Software stond veiligheid altijd voorop, maar doordat zij zich ISO-gecertificeerd hebben is hun werkwijze vakkundig getoetst en bewezen. 

“Met het verkrijgen van dit certificaat bevestigen wij onze werkwijze en slaan wij weer een belangrijke mijlpaal op weg naar de toekomst.” laat Paul Lindhout, Security Officer van MUIS Software, weten. “Jouw informatie was altijd al veilig bij ons, maar door het ISO-certificaat is onze werkwijze ook vakkundig getoetst en bewezen.”   

Met het ISO 27001 certificaat is MUIS Software in staat om:  

  • Risico’s en incidenten te minimaliseren; 
  • Zekerheid te bieden van een veilige omgeving;  
  • Gegarandeerde continuïteit te bieden door een continuïteitsplan; 
  • Veilig om te gaan met persoonsgegevens; 
  • Zich als bedrijf aantoonbaar te onderscheiden ten opzichte van concurrenten op het gebied van informatiebeveiliging en betrouwbaarheid. 


De stappen naar certificering

MUIS Software is als allereerst begonnen om een veiligheidscomité samen te stellen met een vertegenwoordiger van iedere afdeling. Dit team heeft het bedrijf tegen het licht gehouden in het kader van de informatiebeveiliging. Onderdeel hiervan was een risicoanalyse, waaruit maatregelen zijn gekomen met als doel de veiligheid van informatie doorlopend te waarborgen. 

Als tweede stap heeft MUIS Software periodieke evaluaties ingesteld. Tijdens deze evaluaties staat continue verbetering centraal. Daarnaast worden er tijdens de evaluaties incidenten op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie besproken. 

Door de toetsing van het ISO 27001-certificaat is iedereen binnen MUIS Software zich nog meer bewust van het belang van informatieveiligheid. Processen zijn zodanig ingericht om de kans op (veiligheids-)incidenten te minimaliseren en er zijn controles ingesteld om hierop toe te zien.  


Download: Stappenplan ISO 27001

Wilt u ook beginnen met ISO 27001 certificering maar weet u niet hoe? Download dan de whitepaper 'Stappenplan ISO 27001'. In deze whitepaper ziet u welke voorbereidingen nodig zijn ter voorbereiding van certificering volgens ISO 27001. Ook vindt u hierin tips van de auditoren.  Download hier de whitepaper 'In 10 stappen naar ISO 27001'. 

Download whitepapers 216x36 


NEN 7510-certificaat 

Naast de ISO 27001-certificering is MUIS Software ook de trotse bezitter van het NEN 7510-1 certificaat. NEN 7510 is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging beschermt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd. 

Voor MUIS Software betekent dit dat hun bedrijfssoftware op een vertrouwelijke en adequate manier omgaat met informatie uit de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. 


Wilt u zich ook voor ISO 27001 laten certificeren?  

Bent u na het lezen van de klanten case van MUIS software ook geïnteresseerd in ISO 27001-certificatie? Kijk dan op onze informatiebeveiligingspagina voor meer informatie! Of vraag direct een vrijblijvende offerte aan! 


Bron: MUIS software

 

NEN 7510 certificering

 

ISO 27001 certificering

 

Trainingen informatiebeveiliging

 

Whitepaper in 10 stappen naar NEN 7510/ISO 27001

 

Artikel 'Informatiebeveiliging nut of noodzaak?'