Skip to content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het hart van UWV

De MVO Prestatieladder biedt perspectief.

​Op 7 januari ontving UWV als eerste zelfstandig bestuursorgaan in Nederland het certificaat van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder maakt doelstellingen en resultaten op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aantoonbaar. ‘Het is een instrument dat inzicht biedt,’ zegt Cemil Yilmaz, programmacoördinator van UWV. ‘De ladder laat zien hoe zaken geregeld zijn: hoe beleid is ingebed in processen, hoe stakeholders zijn geprioriteerd, hoe ze bepalend zijn en betrokken worden, hoe de dialoog op gang blijft, enzovoorts. Kortom: de MVO Prestatieladder biedt perspectief.’

Download het artikel: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het hart van UWV

Download het artikel


Meer informatie?

Lees hier meer over de MVO Prestatieladder.
Wilt u weten wat de norm inhoud? Download dan gratis de MVO Prestatieladder.