Skip to content

Driehoeks samenwerking tussen Topbakkers, KTBA & DNV

In het magazine BakeryNext is een artikel geplaatst over de samenwerking tussen DNV, KTBA en Topbakkers.

Al dertig jaar zorgt Top Bakkers voor 'brood op de plank'. De ambachtelijke bakkers die bij Top Bakkers zijn aangesloten zorgen hiervoor. Top Bakkers bestaat uit ongeveer 65 ambachtelijke bakkers en circa 20 lunchservice bedrijven, verspreid over heel Nederland.  Peter van Strien, algemeen directeur van Top Bakkers: “Ondanks het feit dat onze bakkers al jaren gecertificeerd zijn volgens de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij hebben wij gemeend de lat hoger te moeten leggen. De markt en wet- en regelgeving verandert. Onze klanten stellen steeds hogere eisen. Wij hebben dan ook het initiatief genomen om voor de bakkers waarmee we samenwerken een collectieve adviserings- en certificatieaanpak te organiseren”.

Er is gezocht naar een praktisch georiënteerde certificatie-instelling die de “taal” van de bakkers verstaat en een dito adviesorganisatie. Voor het certificatietraject heeft Top Bakkers gekozen voor DNV. Ze kozen DNV vanwege de persoonlijke auditaanpak van de hoogopgeleide auditoren met kennis en ervaring in de bakkersbranche en de praktische oplossingsgerichte aanpak die DNV hanteert. Thema’s die voor de bakkers belangrijk zijn staan centraal tijdens de audits.

Lees hier het gehele artikel wat in de laatste editie van het magazine BakeryNext is geplaatst.